APK plicht eraf

Lees meer
28-05-2020 21:52 #188670 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic APK plicht eraf
Scherp Jan!
In die nieuwsbrief staat inderdaad

In het huidige wetsvoorstel is de APK-vrijstelling voor voertuigen ouder dan 50 jaar niet opgenomen. De mogelijkheid van APK-vrijstellingen staat wel in de wet.
De vrijstelling voor 50+ voertuigen moet in onderliggende wetgeving worden geregeld. Op dit moment is niet duidelijk wanneer dit is geregeld. Dus tot die tijd moeten voertuigen van 1960 en later gewoon gekeurd worden.

Maar ja, als dat een kwestie is van "even regelen" waarom kon dat dan niet al eerder en is dat nu pas actueel nu de trekker kentekens erdoor zijn?
Beetje vaag is het zeker inderdaad.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
28-05-2020 22:13 #188672 door Edwin
Beantwoord door Edwin in topic APK plicht eraf
Bij de stukken 35.188 wordt in deze publicatie op pagina 44-8-29 het volgende gevraagd "Waarom is bij de vrijstelling van de apk-plicht voor oldtimers gekozen voor een leeftijd van 50 jaar in plaats van bijvoorbeeld 40 jaar? Nu zijn alleen voertuigen van voor 1960 vrijgesteld. Voor die 50 jaar is ook weer gekozen in overleg met de RDW en de branche…………..”

Wellicht weet FEHAC meer dan er gepubliceerd is.

Op zich heb ik niet zo’n moeite met de APK-plicht, ik vind het wel een fijn gevoel dat iemand even de ophanging, stuurinrichting en de remmerij controleerd. Mijn Amazon moet voor eind juli worden gekeurd, we gaan zien of dit de laatste keer is.

Groet Edwin

Volvo Amazon P131 B20 ’68

Regio Noord nu ook op Facebook:
www.facebook.com/groups/vkvregionoord

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
28-05-2020 23:08 #188673 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic APK plicht eraf
Ah, gevonden!
Ik vond in Stuk nummer 3 uit de nieuwe serie 35.188 het volgende:

Voor alle voertuigen waarvoor een kenteken wordt afgegeven geldt in beginsel de plicht tot het uitvoeren van een apk op grond van de Wegenverkeerswet 1994. Daarbij is de mogelijkheid opgenomen tot het maken van uitzonderingen in een algemene maatregel van bestuur. Op grond van richtlijn 2014/45/EU geldt de apk-plicht alleen voor LBT’s met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. De overige naar schatting 262.000 LBT’s, dus met een maximumconstructiesnelheid van 40 km/u of minder, zijn niet apk-plichtig volgens de richtlijn. Voor die LBT’s wordt daarom een uitzondering in het Nederlandse recht opgenomen, te weten in het Besluit voertuigen. Als voertuigen daarin zijn genoemd, is er geen verplichting tot het laten uitvoeren van een apk. Een voorstel tot wijziging van het Besluit voertuigen zal aan uw Kamer worden voorgelegd in het kader van de voorhangprocedure, nadat het onderhavige wetsvoorstel door uw Kamer is aangenomen.

Dus het komt nog en dan zullen ook de oldtimers wel hun plekje krijgen.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
28-05-2020 23:20 #188674 door Arthur Maandag
Beantwoord door Arthur Maandag in topic APK plicht eraf
Tijd voor een poging tot opheldering.

Ik heb net dus een mailtje naar het secretariaat van de FEHAC gestuurd met de vraag of iemand mij kan vertellen waar nou precies in de parlementaire stukken het besluit staat dat alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling van de APK gaan krijgen.

Ben benieuwd.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
29-05-2020 18:20 #188682 door Arthur Maandag
Beantwoord door Arthur Maandag in topic APK plicht eraf
Eén ding moet je de FEHAC nageven: ze antwoorden snel.

Vanmiddag kreeg ik al antwoord op mijn gisteravond gestelde vraag. Wat is er nu in de Eerste Kamer over de APK voor oldtimers besloten? Men verwijst in het antwoord naar pagina 17 onderaan in een bijlage die, als het goed is, als bijlage bij dit bericht is te vinden.

Eerlijk gezegd snap ik het nog steeds niet. De bijlage is ongedateerd en nergens in de Kamerstukken terug te vinden. En als het klopt dan staat het, zoals ook al eerder opgemerkt, haaks op de eerdere Nieuwsbrief van de FEHAC. Hoe zo de RDW nu aan zet? Eerder werd gemeld dat dit via het parlement zou gaan lopen. Ik zit er over te denken de FEHAC opnieuw te benaderen maar misschien snapt iemand het wel?

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Bijlagen:

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Cor Kraaijeveld
 • Cor Kraaijeveld's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum-lid
 • Platinum-lid
 • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
Lees meer
29-05-2020 20:19 #188684 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic APK plicht eraf
Arthur, lijkt mij duidelijk.

Bijgevoegd is een wijziging besluit voertuigen RVV 1990 kenteken etc.
In dit wijzigingsbesluit is op bld.2 onder 2:

""is gelegen v00r 1 januari 1960"" (dit is de huidige vrijstellingsdatum) wordt vervangen door:

""ten minste 50 jaar geleden"".


dus 1e datum in gebruikstelling van 50 jaar en ouder vrijgesteld van de apk plicht.


Gr. Cor.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
29-05-2020 20:21 #188685 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic APK plicht eraf
Ja, dit is dus de wijziging “regeling voertuigen” waar naar de alinea die ik aanhaalde naar verwezen werd.
Dit is dus nog geen officieel besluit of document, maar een concept die straks aan de kamer wordt voorgelegd.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Cor Kraaijeveld
 • Cor Kraaijeveld's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum-lid
 • Platinum-lid
 • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
Lees meer
29-05-2020 21:24 - 29-05-2020 21:40 #188687 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic APK plicht eraf
Dat klopt Lars maar kopie uit het verslag van de eerste kamer:

: ""Verslag van de vergadering van 19 mei 2020 (2019/2020 nr. 27)

Aanvang: 13.36 uur

Aan de orde is de behandeling van:

-
-
het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (35188);
-Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.""

gr. Cor.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
29-05-2020 21:34 - 29-05-2020 21:37 #188688 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic APK plicht eraf
Klopt Cor!
Maar dat is dus de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994.
Daar staan die Apk dingen niet in.
Die staan in het Besluit voertuigen en dat is het stuk waar Arthur mee kwam maar die is dus nog niet door de kamer.
Zoals ik al eerder aanhaalde was het antwoord van de minister op een kamervraag met betrekking tot de Apk voor historische trekkers:

Een voorstel tot wijziging van het Besluit voertuigen zal aan uw Kamer worden voorgelegd in het kader van de voorhangprocedure, nadat het onderhavige wetsvoorstel door uw Kamer is aangenomen.

Dus eerst de wijziging Wegenverkeerswet 1994 (en die is er nu dus door) en daarna de Regeling voertuigen en die moet dus nog maar hebben we dankzij Arthur dus al wel de (concept) tekst van gezien.
Waaruit blijkt dat de oldtimers inderdaad meegaan in de slipstream van de trekkers wat betreft de wijzigingen van de Regeling voertuigen.

En daarmee is de communicatie van de FEHAC dat de regeling door de eerste kamer is onjuist en iets te voorbarig als je het mij vraagt.
Maar goed, omdat zij al inzage hadden in die wijziging Besluit voertuigen wisten ze dat de wijziging voor de oldtimer Apk eraan gaat komen.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Cor Kraaijeveld
 • Cor Kraaijeveld's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum-lid
 • Platinum-lid
 • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
Lees meer
29-05-2020 21:52 #188689 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic APK plicht eraf
Hoi Lars;
hoewel het meer dan 50 jaar geleden is dat ik staatsrecht heb geleerd, is het volgens mij zo dat de wetgeving door de kamers wordt aangenomen en als daarin staat dat de minister een regeling mag wijzigen, deze regeling niet door de 1e en 2 e kamer hoeft worden geloodst; immers de wetgeving geeft daar toestemming voor.

Maar laten we maar even afwachten.

gr. Cor.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.