Algemene informatie over de regio's en registers

Onze vereniging heeft ruim 4000 leden en is opgebouwd uit een 7-tal regio's en 5 registers.

alle-regios-tekstDe regio's zijn verdeeld over het land en organiseren in hun gebied diverse activiteiten zoals technische avonden, toerritten en andere technische en sociale activiteiten waarbij steeds onze Volvo's in het middelpunt staan. Een overzicht van de geplande activiteiten kunt u vinden onder 'agenda'. De activiteiten staan open voor alle leden van de vereniging. Ook als u niet in een bepaalde regio woont, u bent van harte welkom. Meer informatie over de regio's treft u aan onder de knoppen in het menu.

Daarnaast zijn er registers actief binnen onze vereniging. Deze registers zijn georganiseerd rondom een bepaald type Volvo. De door de registers georganiseerde activiteiten als toertochten e.d. staan eveneens open voor alle leden en zijn ook opgenomen in de agenda.

De regio's en registers geven regelmatig nieuwsbrieven uit. U kunt zich op één of meerdere nieuwsbrieven abonneren via het persoonlijk menu: "beheer nieuwsbrieven". Om toegang te krijgen voor het persoonlijk menu moet je wel eerst inloggen. In deze nieuwsbrieven worden bepaalde activiteiten aangekondigd en regelmatig verslag gedaan van het verloop van festiviteit, bezoek aan een bedrijf of een ander evenement.