Storingstabel benzine motoren

Loop deze tabel door vanaf het begin. Als je hiermee de oplossing niet direct kunt vinden, heb je in ieder geval een aantal dingen kunnen uitsluiten en wat aanknopingspunten om verder te onderzoeken. Ook voor het stellen van technische vragen aan bijvoorbeeld het forum of de technische commissie is het handig om deze tabel eerst even door te nemen.

Controleer als eerste:.

 • of er voldoende brandstof in de tank aanwezig is?
 • of er voldoende motorolie in de motor zit?
 • of het koelsysteem voldoende koelvloeistof bevat?
 • of er nog voldoende gedestilleerd water in de accu zit?

Controleer daarnaast op vocht in de verdelerkap of op de bougiekabels, en duidelijk defecte/losse onderdelen in de motorruimte.

Zijn al deze zaken in orde check dan:

 • als de motor niet wil starten: Tabel A
 • als de motor start, maar niet goed wil lopen: Tabel B
 • voor overige motorstoringen: tabel C


A. Motor start niet

Storing Mogelijke oorzaak Remedie
Startmotor draait niet rond en de lampen gaan minder branden
 • Accu leeg
 • Laad de accu op en controleer het.laadcircuit
 • Accu defect
 • Accu vervangen
 • Verbindingen met de accu gecorrodeerd of niet goed vast
 • Verbindingen schoon maken en vastzetten
 • Startmotor defect
 • Repareer of vervang de startmotor
Startmotor draait niet rond maar de lampen blijven gewoon branden            
 • Startmotorrelais of de startmotor zelf defect
 • Repareer of vervang de startmotor
 • Contactslot defect
 • Vervang of repareer het contactslot
 • Draad van contactslot naar startmotor los of onderbroken
 • Controleer de draad en herstel het defect
 • Bij automatische transmissie: keuzehendel niet in 'N'- of 'P'-stand / startblokkeerschakelaar defect of foutief afgesteld
 • Keuzehendel in 'N' of 'P' zetten of startblokkeerschakelaar vervangen/afstellen
Motor draait rond maar slaat niet aan
 • Ontsteking niet goed afgesteld (bougies vonken wel)
 • Controleer de contactpuntafstand en het ontstekingstijdstip
 • Onderdelen van het hoogspanningsgedeelte defect (bougies vonken niet)
 • Controleer de bougie kabels, de stroomverdelerkap en de rotor op scheuren en breuk. Controleer de bougies
 • Carburateur krijgt geen benzine
 • Controleer de werking van de benzinepomp
 • Controleer de benzinetankontluchting
 • Controleer alle leidingen
 • Verwijder het vlotterdeksel en ga na of de vlotternaald gangbaar is
 • Motor is 'verzopen' (heeft te veel benzine gehad)
 
 • Motor doorstarten met het gaspedaal ingetrapt tot de auto aanslaat


B. Motor start, maar loopt niet goed

Storing Mogelijke oorzaak Remedie
Koude motor slaat af bij stationair draaien
 • Choke niet goed afgesteld
 • Controleer de werking van de choke en stel deze zonodig af
 • Versneld stationair toerental te laag afgesteld
 
 • Controleer de afstelling en regel opnieuw af
Warme motor slaat af bij stationair draaien
 • Stationair toerental te laag afgesteld
 • Stel het stationair toerental goed af
 • De chokeklep blijft hangen
 • Controleer de werking van de choke
 • Contactpunten niet goed afgesteld
 • Controleer de contactpuntafstand en stel deze af
 • Motor zuigt valse lucht aan
 • Controleer of de carburateur en het inIaatspruitstuk goed vastzitten
 • Motor krijgt te veel benzine
 
 • Controleer het vlotterniveau en stel dit zonodig af Stel het stationaire mengsel opnieuw af
Motor loopt onregelmatig stationair
 • Stationair mengsel is niet goed (te arm of te rijk)
 • Stel het stationair toerental en het CO-percentage goed af
 • Ontsteking staat niet goed afgesteld
 • Stel de contactpuntafstand en het ontstekingstijdstip af
 • Bougies zijn vervuild, verkeerd afgesteld of versleten
 • Bougies vervangen
 • Luchtfilter verstopt
 • Vervang het luchtfilterelement
 • Motor zuigt valse lucht aan
 
 • Controleer op lekkage door wat haarlak/contactspray rondom carburateur te spuiten
Motor hapert of slaat af bij gas geven
 • Acceleratiepomp werkt slecht of is defect
 • Controleer de werking door het luchtfilter te demonteren en in de carburateur te kijken. Als bij het gas geven er géén straaltje benzine te zien is, demonteer dan de acceleratiepomp
 • Choke werkt niet goed of blijft hangen
 • Controleer de werking van de choke
 • Bij motoren met een constant-vacuümcarburateur (B19A): de zuiger loopt stroef of zit vast
 • Reinig de carburateur en controleer de loop van de zuiger. Vul de demper met de juiste hoeveelheid carburateurolie
 • Luchtfilter verstopt
 • Vervang het luchtfilter
 • Elektrode afstand te groot
 • Controleer bougies
Motor loopt stotend en/of slaat over
 • Motor krijgt te veel benzine
 • Controleer de vlotternaald en het vlotterniveau
 • De klepspeling is te groot
 • Stel de klepspeling af
 • Water in de carburateur
 • Maak de vlotterkamer en de sproeiers schoon
 • Motor zuigt valse lucht aan
 • Controleer of de carburateur en het inlaatspruitstuk goed vastzitten
 • Ontsteking staat niet goed afgesteld
 • Controleer de contactpuntafstand en het ontstekingstijdstip
 • Hoogspanningskabel(s) beschadigd/stroomverdelerkap gescheurd
 • Vervang alle hoogspanningskabels en/of de stroomverdelerkap
 • Bougies defect of versleten
 • Vervang de bougies
 • Ontstekingscondensator defect
 
 • Vervang de condensator
Motor trekt slecht en levert onvoldoende vermogen
 • De ontsteking staat niet op tijd
 • Stel het ontstekingstijdstip af
 • De motor krijgt te weinig benzine
 • Controleer de werking van de benzinepomp
 • Controleer het vlotterniveau en maak alle sproeiers schoon
 • Te weinig compressie door motorslijtage of door een lekke koppakking
 • Meet de compressie. Reviseer de motor c.q. vervang de koppakking
 • Klepspeling te groot
 • Stel de klepspeling af
 • Één of meerdere kleppen verbrand
 • Reviseer de cilinderkop
 • Vervroegingsmechanisme van de ontsteking defect
 • Controleer de ontstekingsvervroeging. Vervang de defecte delen


C. Overige motorstoringen

Storing Mogelijke oorzaak Remedie
De motor pingelt
 • Verkeerde benzine
 • vervangen door benzine met hoger octaangetal (Super)
 • De ontsteking staat niet op tijd
 • Controleer en stel onstekingstijdstip af
 • Motor wordt te heet
 • Controleer het koelsysteem
 • Bougies worden te heet (verkeerde bougies)
 • Vervang de bougies door de juiste
 • Overmatige koolaanslag in de verbrandingsruimten
 
 • Ontkool de cilinderkop
Motor blijft na het afzetten van het contact doorlopen
 • De motor wordt te heet
 • Controleer het koelsysteem
 • Bougies worden te heet (verkeerde bougies)
 • Vervang de bougies door de juiste
 • Overmatige koolaanslag in de verbrandingsruimten
 
 • Ontkool de cilinderkop
Motor komt niet op temperatuur
 • Thermostaat defect (sluit niet meer) of verkeerde thermostaat gemonteerd
 
 • Vervang de thermostaat door een van het juiste type
Motor wordt te heet
 • Te weinig koelvloeistof in het koelsysteem
 • Vul het koelsysteem bij en controleer op lekkage
 • V-snaar van de waterpomp niet strak genoeg gespannen
 • V-snaar spannen
 • Radiateurdop defect of van verkeerd type
 • Vervang de dop door een ander exemplaar (van het juiste type)
 • Radiateur verstopt (uitwendig en/of inwendig)
 • Reinig de radiateur
 • Thermostaat defect (opent niet of te laat)
 • Vervang de thermostaat door een nieuwe (van het juiste type)
 • Elektrische ventilateur of diens thermostatische schakelaar defect (indien gemonteerd)
 • Vervang het defecte onderdeel
 • Ontsteking staat niet goed
 
 • Controleer de contactpuntafstand en het ontstekingstijdstip en stel zonodig af
Motor wordt te heet en er borrelen steeds luchtbellen op in de radiateur
 • Koppakking doorgeslagen
 • Bouw de cilinderkop uit en vervang de koppakking
 • De cilinderkop is gescheurd
 
 • Vervang de cilinderkop
Hoog olieverbruik, uitlaatrook is blauw
 • Versleten zuigerveren, klepsteelrubbers, klepgeleiders, zuigers enz
 • Revisie van de motor c.q. vervangen van de desbetreffende onderdelen