Het taxatierapport ten behoeve van de verzekering

Leden van de Technische Commissie verzorgen voor de verenigingsleden taxaties ten behoeve van de verzekering. Deze taxaties zijn niet alleen van belang voor de casco-verzekering maar ook om sterker te staan bij claims als gevolg van schade, veroorzaakt door derden aan uw geliefde klassieker. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij hebben deze rapporten een geldigheid van 2 of 3 jaar.

De taxatierapporten voldoen aan de eisen van de FEHAC, de landelijke koepelorganisatie van oldtimerverenigingen, en worden geaccepteerd door alle verzekeringsmaatschappijen die oldtimers verzekeren.

Jaarlijks worden de uitgangswaarden van onze klassiekers door de TC bijgesteld, onder meer aan de hand van marktontwikkelingen, die als referenties worden gehanteerd bij de taxatiewaarden.

De taxatierapport wordt in principe opgemaakt op het huisadres van het TC-lid. Het rapport wordt voor akkoord getekend door een 2e TC-lid en daarna elektronisch verzonden naar het betreffende verenigingslid. Alle taxatierapporten worden elektronisch opgeslagen in de database van de vereniging. Verzekeringsmaatschappijen kunnen de voorzitter van de TC verzoeken om inzage in het betreffende dossier.

De kosten van de opmaak van een taxatierapport bedragen € 20,-. Indien het rapport moet worden uitgeprint en per post opgestuurd, wordt een extra bedrag van € 4,- in rekening gebracht.

Wilt u weten hoe een opgemaakt taxatierapport er uit ziet? Voorbeeld Taxatierapport