intergratie andere registers

 • Bezoeker
 • Bezoeker
04-04-2001 22:22 #57739 door
Hoe "hot" is dit item?Op de vorige ALV is een voorstel van het bestuur om het 140 register "in te lijven" linea recta naar de prullenbak verwezen. Voornamelijk door mensen die vinden dat een 140 geen auto is en die refereerden aan een gelijksoortige poging van een jaar of 10 geleden en nu nog teren op de irritaties van toen.Er is een soort commissie ingesteld om de mogelijkheden van een eventueel samengaan nader te onderzoeken. Dat is, een jaar later, het enige wat we er van vernomen hebben. Ik denk dat een vorm van samengaan absoluut geen nadeel voor de vereniging hoeft te zijn. Ons zorgen maken over onderdelen hoeven we niet en het VOD lijkt op een oor te gaan liggen. De samenwerking met de "140ers" bij de redactie van VCM verloopt optimaal. Zij ondersteunen een groot aantal activiteiten. Wat is er nu echt op tegen?

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Bezoeker
 • Bezoeker
05-04-2001 20:33 #57997 door
Beantwoord door in topic intergratie andere registers
Helemaal mee eens, Rob. Maar misschien moet er eerst een overkoepelende club worden opgericht met 'zware' mensen (van Stekelenburg, Blankert, Vonhof...) die de verschillende clubs bij elkaar brengen. Of misschien is het iets voor ons??Of het VOD op zijn kant ligt weet ik niet. Maar, ik denk dat de gedachte dat het VOD prijsdrukkend werkt nergens op gebaseerd is (anders dan de vader van de gedachte). Alleen heeft de vereniging, die verzameling van autos die we allemaal aan de gang willen houden, ervoor gezorgd dat er een hele bedrijfstak is ontstaan met leveranciers van onderdelen. Ik denk dat de concurrentie tussen die bedrijven wel zal zorgen voor de meest redelijke prijzen. Daar hebben we het VOD niet voor nodig. En dan: het VOD privatiseren, en de Volvo verenigingen samen laten gaan. De eenvoudigste oplossing.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Bezoeker
 • Bezoeker
05-04-2001 23:40 #57996 door
Beantwoord door in topic intergratie andere registers
Beste Rob, Sjef, alle anderen,enkele van mijn gedachten over de aangesneden onderwerpen heb ik al verwoord in 'voorwielaandrijving vervolgd'.Het VOD: daar heb ik geen enkele mening over, en dat bedoel ik in deze zin, dat de oprichting van het VOD historisch gezien de hoofdpijler geweest is van onze Vereniging zoals die nu is, en daarmee de groeikern is van de klassieke Volvo scene in continentaal Europa (inclusief Engeland bedenk ik net).Ik heb te weinig bedrijfs-economisch inzicht om te kunnen overzien wat het rendement is van het VOD, noch in hoeverre de Vereniging casu quo het VOD in de persoon van Wim van Sambeek herproducties heeft kunnen bewerkstelligen die de vrije jongens niet hebben kunnen realiseren. Met andere woorden, wat heeft het VOD nog vóór op die vrije jongens, wier bedrijven er wellicht niet zouden zijn, als de Vereniging het VOD niet zou hebben opgericht?Zoals gezegd, in dezen sta ik blanco.Aan de andere kant is het VOD wèl altijd het grote struikelblok geweest voor de integratie van het 140 register in V44.Wat betreft integratie: persoonlijk ben ik geen voorstander van integratie, wel van federatie, zoals wijlen Edu dat voorstond.Ik vind het prettig, dat als ik op een bijeenkomst kom, ik mensen tref met een min of meer gelijke instelling. Vier jaar geleden waren Jan Venema en ik de enige V44 en Katterugclub vertegenwoordigers bij de viering van Volvo 70 door de SCCB in Belgie, ook het 480 register was vertegenwoordigd door een aantal jongens op mooi en groot lichtmetaal en met grotere Turbo's dan standaard. Dat de grondhouding en rijstijl danig verschilt met die van een 444 eigenaar laat zich niet raden. Desondanks heb ik genoegelijk kunnen converseren met de mensen met de grootste reis-afstand, een Engels echtpaar met overigens een 440, dat het evenement op hun club-site gezien had en speciaal daarvoor even een dagje over gekomen was.Federatie: ik heb geen concrete ideëen over de invulling van zo'n structuur, maar ik heb de indruk, dat enkele evenementen langzaam aan al een indruk geven hoe zoiets zou kunnen functioneren: de Lenterit, de Vår Färd die as zondag gereden zal worden,en de stuurvaardigheidsproef op Lelystad staan ten slotte ook open voor de leden van de 700 vereniging, heb ik in hun clubblad gelezen.Ja, ook van dat clubje ben ik (sinds kort) lid, maar wat mij betreft integratie: neen.Misschien denk ik daar over 10 of 20 jaar anders over, voorlopig benoem ik voor mijzelf Volvo klassiek alles wat vanaf fabriek geleverd werd tot en met de B20 motor.Een practisch punt: als je meegaat met een meerdaagse tocht, zeker de privé tochten van Hugo van den Berg, dan is het heel prettig als er cruciale onderdelen onderling uitwisselbaar zijn, en constructief verschilt een 140 niet heel veel van een 444. Benzine injectie met de bijbehorende electronica, hoe primitief vanuit huidig standpunt dan ook, laat ik even buiten beschouwing.Zo, weer even wat punten aangedragen om hopenlijk te kunnen komen tot een bredere en genuanceerde discussie, in ieder geval genoeg stof om de komende ALV's mee te vullen.A propos ALV: denkt de commissie ook aan voldoende animatie voor de achterban? Als conferentie oord is er niks mis met de KNVB, voor meekomende echtgenotes en kinders, was er echter geen bal an, terecht zijn die thuis gebleven.Volvoly yours,Siang Phoaksphoa@interestate.nl

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Bezoeker
 • Bezoeker
08-04-2001 10:40 #57995 door
Beantwoord door in topic intergratie andere registers
Niets is veranderlijker dan de maatschappij. Dat geldt ook voor volvo-minnend Nederland. Waarom dan steeds vasthouden aan wat goed was? Bij veranderingen moet je toch trachten ervoor te zorgen, dat je het goede behoud. Uitbreiding van de club moet toch mogelijk zijn zonder verworvenheden te verliezen.Als de club wordt uitgebreid met moderne auto's zal het draagvlak ook worden uitgebreid. Matuurlijk zal het voor een aantal nieuwe leden misschien niet aantrekkelijk zijn om lid te worden, maar lang niet alle volvo-rijders zijn geinteresseerd in welk lidmaatschap dan ook. Zo rijdt ik ook een volkswagen, maar dat wil niet zeggen dat ik lid wil worden van een vw-club. Als je aan de langetermijn-toekomst denk, zullen de hedendaagse volvo's hopenlijk ook oud en klassiek worden.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Bezoeker
 • Bezoeker
08-04-2001 12:15 #57994 door
Beantwoord door in topic intergratie andere registers

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Bezoeker
 • Bezoeker
08-04-2001 12:16 #57993 door
Beantwoord door in topic intergratie andere registers

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Bezoeker
 • Bezoeker
08-04-2001 12:35 #57992 door
Beantwoord door in topic intergratie andere registers
Beste Siang Phoa,Toch even een reactie over de locatie KNVB.Hoezo geen "bal" aan die V staat toch voor voetbal? voetbal velden genoeg ook was er een tennisbaan (2 zelfs) en het bestuur had het zwembad afgehuurd voor de "achterban". Ook kon je er heerlijk wandelen het was ook een prachtige dag.De pyramide van Austerlitz (kleine pretpark)lag aan de zelfde weg.Ik hoef U niet(maar misschien ook wel) te vertellen wat er in Zeist allemaal te zien en te doen is.Ik denk dat de echtgenotes een excuus zochten om niet mee te gaan. Een kleine excuus hadden ze wel, het was namelijk ook "moederdag" die dag.Dat was het bestuur vergeten (het zij hun vergeven). Ik wil U dan ook voorstellen om de volgende ALV 2002 met een locatie te komen waarbij we ook U echtgenote en (kinders?) mogen ontmoeten dit natuurlijk met goedkeuring van het bestuur.En of de echtgenotes dan echt hebben genoten horen we dit dan pas weer over 1 jaar?.Het is zo makkelijk om van achter je computer commentaar te leveren.Overigens is volgens mij(even bij het bestuur checken) de vacature "Aktiviteitencoordinator nog vacant.Doe er wat meeGroeten JohanneAlberts

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • Bezoeker
 • Bezoeker
16-05-2001 00:19 #57991 door
Beantwoord door in topic intergratie andere registers
Leuk omdat hier weer eens terug te zien. Ik ben benieuwd of veel mensen hierop reageren. Ik ben zelf voorzitter van het 140 Register en heb de vorige ALVwaar ik aanwezig was als gast niet als bijzonder prettig ervaren. Ik denk dat er vnuit gegaan moet worden dat mensen en niet de auto's gaan samenwerken en dat een ieder interesse moet hebben voor elkaar!!. Ik vind een Amazon mooi maar een V 70 vind ik ook een bewonderenswaardige auto. Volgens mij is de insteek niet goed geweest en moet er meer gekeken worden op welke punten we kunnen samenwerken en hoe het een en ander mbt het VOD geregeld wordt. Want er zijn leden binnen de V44 vereniging die bang zijn dat wij onderdelen in het VOD kopen waar wij overigens totaal geen belang bij hebben. Het kan hoogstens zijn dat de mensen bang zijn dat wij oook onderdelen binnen het VOD zouden willen laten opnemen voor onze leden maar daar staaat tegenover dat wij een zker kapitaal binnen de club brengen en ook weer menskracht. Wie weet komt het nog eens zover dat we op alle terreinen samenwerken kunnen werken. Bestuurlijk lijkt het mij echter geen probleemGroeten Wim BottingaVoorzitter Volvo 140 Register

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.