FEHAC - nieuwsbrief november 2020

Congres als online-congrespresentatie naar
27 november 2020

Het FEHAC-congres 'Oldtimers op weg naar morgen' dat op 20 november zou worden gehouden, wordt vervangen door een 'online-congrespresentatie' op 27 november a.s.  De informatie die tijdens het congres zou worden gepresenteerd blijft actueel en zeer de moeite waard voor liefhebbers van mobiel erfgoed, beleidsmakers en politici. Lees verder.

Brexit wees problemen met Engelse oldtimer import uit het Verenigd Koninkrijk voor
Of er een harde Brexit komt of dat Brussel en Londen toch nog op de valreep een handelsakkoord sluiten weten we nu (20 november 2020) nog niet. Wat we nu wel weten, is dat als er een no-deal Brexit komt de import van oldtimers uit het VK lastiger en vooral ook duurder wordt.  Lees verder.

Milieuzone oude brommers Den Haag
Milieuzone Den Haag voor oude brom- en snorfietsen per 1 december 2020 van kracht. De gemeente Den Haag voert haar milieuzone voor bromfietsen per 1 december 2020 in. Voor oldtimers brom- en snorfietsen is een uitzondering gemaakt. Met ontheffing mag men met een 30+ brom- of snorfiets maximaal 40 dagdelen de milieuzone in. Lees verder.

Factsheet aantallen oldtimers
Jaarlijks vraagt de FEHAC bij de RDW om de aantallen oldtimers. Het gaat daarbij om de aantallen 30+ auto’s bedrijfsvoertuigen en tweewielers. Verder hoeveel er geschorst zijn en op welke brandstof ze rijden. Lees verder.

RCE bijeenkomst 9 december online
De op 9 december a.s. geplande platformbijeen-komst van de Stichting Mobiele Collectie bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed wordt online gehouden. Het gaat over mobiel erfgoed in internationaal verband. Hier de uitnodiging, en meld je aan voor de bijeenkomst.

Column oldtimerbladen Herman Steendam 
FEHAC-redacteur Herman Steendam schrijft maandelijks zijn column in drie oldtimerbladen. Die columns kunnen overgenomen worden in de clubbladen. Dit keer over een kraakvers exemplaar van een oud succesnummer. Lees de column.

FEHAC - APK vrijstelling 50+ definitief

In 2015 gingen alle deelnemers in het overlegorgaan APK akkoord met het FEHAC-voorstel om de APK-regels voor oldtimers verder te versoepelen. Ook de BOVAG en KNAC, die nu achteraf ineens zeggen zich zorgen te maken over het onderhoud en verkeersveiligheid van de straks per 1 januari vrijgestelde oldtimers.

 
Het resultaat: invoering per 1 januari 2021
Het wetsvoorstel voor de APK-vrijstelling bij 50+ is na ruim vijf jaar wachten eindelijk aangenomen. Ook de ingangsdatum van 1-1-2021 is recent door het antwoord op Kamervragen van Remco Dijkstra (VVD) door de minister nog eens bevestigd.
 
Terugblik tot stand komen APK-vrijstelling
In 2008 is een EU-richtlijn van kracht geworden waarin de periodieke keuring van motorvoertuigen is geregeld. Daarbij is ook in de mogelijkheid voorzien - erin gekomen dankzij de lobby van de FIVA (de organisatie van alle oldtimerfederaties) - om een aparte regeling voor mobiel erfgoed te treffen.
De FEHAC heeft daarop met succes het initiatief genomen om de Nederlandse APK-regels in overeenstemming te brengen met de nieuwe EU-richtlijn. Uit de RDW-statistieken blijkt dat klassieke voertuigen veel minder vaak worden afgekeurd dan moderne voertuigen. Bovendien zijn deze voertuigen heel weinig bij ongevallen betrokken. Er is vrijwel nooit sprake van onderhoudsgebreken die van invloed zijn op de verkeersveiligheid. Allemaal argumenten voor de FEHAC om het voorstel te doen om voor oldtimers een aparte regeling met vrijstellingen te treffen. 
 
Met APK-vrijstelling 50 jaar werd foutje rechtgezet 
De APK werd in 2008 voor 30+ voertuigen eens in de twee jaar. Er kwam toen ook een vrijstelling voor alle voertuigen van vóór 1960 (toen 48 jaar oud!). De veranderingen van 2008 hebben geen enkel aantoonbaar negatief effect gehad op onderhoud en veiligheid. Eigenlijk bestond in 2008 al de wens om vanaf 50 jaar oud de vrijstelling te verlenen, maar dat stonden EU-regels op dat moment nog niet toe. Voor de FEHAC reden om het APK-dossier nog niet weg te leggen. De aanhouder wint, want in 2015 werd het voorstel van de FEHAC om de APK-vrij-grens bij 50 jaar te leggen door de SO-APK overgenomen. In de SO-APK zitten naast de FEHAC o.a. de RDW, ANWB, RAI, BOVAG, KNAC en de Innovam. Er kwam een unaniem advies zonder mitsen en maren uit het overlegorgaan APK, ook gesteund dus door BOVAG en KNAC: de vrijstelling APK zou in de toekomst moeten gelden voor voertuigen van 50 jaar en ouder.
 
Onderhoud blijft altijd noodzakelijk
De FEHAC heeft in haar berichten over de 50+ vrijstelling steeds benadrukt dat goed onderhoud altijd nodig is en blijft. Om dat nog eens te onderstrepen heeft de FEHAC de ‘FIVA Guide For responsible use of historic vehicles on today’s roads’ in een Nederlandse vertaling uitgebracht. Er staan tips in over onderhoud van het mobiele erfgoed, met specifieke aandacht voor veiligheid, onderhoud en verantwoord rijgedrag. Het voorwoord daarvan is geschreven door Peter van der Knaap, Directeur-bestuurder van SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. 
De bezorgdheid dat onderhoud nu ineens toch een punt is, deelt de FEHAC niet. Het overgrote deel van de oldtimerbezitters vertroetelt zijn of haar voertuig. Men is zich er terdege van bewust dat het rijden met een oldtimer ook veilig rijden betekent, of dat nu met of zonder APK is. Alle motorfietsen en oldtimers van vóór 1960 hebben nu al geen APK en met het onderhoud daarvan is het prima gesteld. Door de aangesloten clubs wordt er actief aan gewerkt met sleuteldagen, cursussen en bijvoorbeeld D-Day, de DAF club Diagnose Dagen.
 
Wat minder werk voor garages 
De nieuwe regeling betekent dat de keurmeesters jaarlijks iets minder keuringen zullen verrichten. Het gaat om 21.500 keuringen minder per jaar voor de 25.000 APK-keurmeesters. Dat  betekent gemiddeld per jaar voor iedere keurmeester bijna één keuring minder. . .
 
Links:
Lees het artikel in Autoweek
Fiva Gids

FEHAC nieuwsbrief - Oktober 2020

FEHAC-Congres 'Oldtimers op weg naar morgen'
Erfgoed is het waard om goed te bewaren, maar intussen verandert de wereld. Daarom werkt de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs) aan een nieuwe invulling voor behoud van het mobiele erfgoed op de weg. Samen met alle betrokkenen.Ga naar de promovideo.

Haags icoon Puch kan blijven rijden
De Haagse Puch bromfiets mag toch volgend jaar 40 dagdelen de milieuzone in. Velen, waaronder ook de FEHAC, hebben zich ingezet om dit typisch Haagse mobiel erfgoed ook rijdend te bewaren.Lees verder.

Sluitingstermijn FIVA-enquête 31 oktober 2020
De FIVA-enquête is in te vullen t/m 31 oktober 2020. Het invullen van de enquête duurt maximaal 15 minuten. De enquête is gebaseerd op het kalenderjaar 2019 en sluit daarmee de verstoring door Corona in 2020 uit.
Op www.fiva.org staat verdere uitleg. Uiteraard zal ook het FEHAC-secretariaat vragen beantwoorden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 085 - 3034651. Ga naar de enquête.

Aantal 50+ APK vrijstellingen 
Aantal 50+ APK vrijstellingen De vrijstelling APK voor 50+ klassiekers per 1-1-2021 zorgt ervoor dat er in één keer elf jaargangen klassieke auto’s en bedrijfswagens van 1960 - 1970 worden vrijgesteld. De FEHAC heeft nagevraagd om hoeveel voertuigen precies dit jaarlijks gaat. Lees verder.

Column 'Elektrificatie trend zet niet door' 
De maandelijkse FEHAC-column van Herman Steendam in de oldtimerbladen gaat dit keer over de ombouw van een oldtimer naar elektrische aandrijving. Die zet niet echt door. Nederland telt nu 68 elektrisch aangedreven oldtimers, waarvan vier stokoude originele koetsjes van vóór 1915. Lees verder.

Jubileumfoto

Op 10 oktober werd er op evenementen terrein Het Hulsbeek met 50 auto's het getal 50 gevormd. Op deze manier ging het 50 jarig jubileum van de de Volvo Klassieker Vereniging niet helemaal geruisloos voorbij. De dag kreeg een extra feestelijk tintje omdat ook Het Hulsbeek zijn 50 jarig jubileum viert.

Norrskenet 2021

Polarlicht


Wat doe je als je vaak in Zweden geweest bent, er een huis gehad hebt, maar nog nooit het Noorderlicht echt goed hebt gezien? En als je, daar bovenop in het Coronajaar 2020 niet echt op pad bent geweest? Dan organiseer je in de winter van 2021 een rit naar Jokkmokk in Zweden, net boven de poolcircel. Als je dan toch bezig bent met het nadenken over zo’n tocht, kun je er net zo goed een clubrit van maken, zodat andere mensen ook kunnen genieten van het winterse Zweden. Zo gezegd, zo gedaan, dus wordt tussen 19 februari en 9 maart 2021 de V.K.V.-clubrit georganiseerd, de “Norrskenet 2021” (“Noorderlicht 2021”).

Social

  • Facebook
  • Flickr
  • YouTube

De VolvoKV is lid van

  • Fehac
  • KNAC
  • NCAD