Onafh APK Keuringstation Hoogeveen in Assen, 24 februari 2011

Donderdagavond waren we deze keer op bezoek bij Henk en Mieke Hoogeveen, een echtpaar dat al tientallen jaren APK keuringen verricht zonder oogmerk om de klant  allerlei onnodige reparaties aan te smeren want zij verrichten uitsluitend de keuringen en hebben daar zichtbaar nog steeds veel plezier in.

 

Na de hartelijke ontvangst werd eerst ingegaan op de administratieve kant van de zaak (de papierwinkel) en gaf Henk een toelichting op recent vastgestelde en in de komende jaren te verwachten wijzigingen (leerzaam om te vernemen dat iets wat een paar jaar geleden tot afkeur leidde, nu geen punt meer is zoals b.v. het wel of niet werken van de snelheidsmeter van onze oude voertuigen).

 

Daarna kwam een auto op de brug waarmee langs alle te onderzoeken zaken werd gelopen onder uitgebreide toelichting door Henk waarbij Mieke eveneens de nodige ondersteuning verleende. Om alle aspecten te beschrijven gaat buiten de ruimte van dit verslag (we waren tenslotte niet op cursus om zelf keurmeester te worden) maar opmerkelijk genoeg om te vermelden is de omvang van roest in de balken onder de portieren: bij een 4-deurs auto mag deze tot 30% van de deurlengte bedragen en bij een 2-deurs zelfs 50%. Of je daarmee de weg op wilt is natuurlijk een andere kwestie, maar tot afkeur mag zoiets niet leiden. Net zoiets als de uitlaat: deze moet van voor tot achter gasdicht zijn, maar het geluidsniveau resp demperwerking speelt geen rol.

 

Voor we het wisten, was de avond alweer voorbij en gingen we verrijkt met de opgedane kennis naar huis. Met dank aan Henk en Mieke Hoogeveen voor de zeer gastvrije ontvangst en natuurlijk ook aan Mark en Rianne voor het belangeloos beschikbaar stellen van hun 164 als “ slachtoffer” op de APK-pijnbank.