Gosliga 4 november

Verslag technische avond d.d. 4 november 2010 bij fa Gosliga te Leeuwarden

 

 

Ondanks forse regenbuien en bij vlagen stormachtig weer hebben ca 15 leden de moeite genomen ‘s avonds naar Leeuwarden te komen, waar we gastvrij ontvangen werden door de fa Gosliga. Het programma bestond uit 2 delen: de heer Gosliga vertelde met veel enthousiasme over het in hun bedrijf al tientallen jaren toegepaste Dinitrol antiroest systeem en ons TC-lid (en inmiddels voorzitter van de TC-commissie!) Dick Scholing gaf uitleg over het sinds enige tijd vernieuwde taxatiesysteem.

 

Dinitrol is al zo’n 50 jaar op de markt en kende tijdens de bloeiperiode van de antiroest behandelingen ca 100 stations in Nederland, waarvan er nu nog 5 over zijn. Als voorbereiding vindt eerst een grondige inspectie plaats van de auto, waarna een prijsopgave kan worden gedaan. Het mag duidelijk zijn, dat de omvang van het werk per auto verschillend kan zijn, afhankelijk van de voorgeschiedenis en de staat van onderhoud. Veel van het thans door ons gekoesterde erfgoed heeft te maken gehad met een periode van minder “ Tender, Love & Care” en de sporen daarvan laten zich dan ook raden. Zo’n inspectie kan het beste worden afgesproken op een dag met goed, droog weer. Dan zijn de gebreken beter en sneller vast te stellen dan wanneer aalles vochtiog en zwart is (we hebben het tenslotte voornamelijk over de onderzijde van de auto!).

 

De uitvoering van de behandeling gebeurt in een aantal stappen: de wegneembare delen uitbouwen, zodat alle carosseriedelen goed bereikbaar zijn, hogedruk schoonspuiten en daarna in een aparte cabine het feitelijke conserveermiddel aanbrengen in alle holle ruimtes en op alle overige roestgevoelige plekken. Daarna weer opbouwen en de auto kan weer een hele tijd de elementen trotseren. Uiteraard was het op een avond niet mogelijk, de gehele behandeling uit te voeren. Maar hoe goed het conserveringwerk wordt aangepakt mag blijken uit bijgaande foto van de werkschoenen na zo’n karwei.

 

Terwijl een deel van de groep enkele auto’s aan een inspectie liet onderwerpen gaf Dick Scholing uitleg over de taxaties van auto’s aan de andere helft van de aanwezigen. Belangrijkste verschillen met het eerder gehanteerde systeem is dat het rapport nu digitaal wordt opgesteld (eerder een formulier met doordrukkopiën), dat er van elke beoordeelde auto 4 foto’s aan het rapport worden toegevoegd (voor- en achterzijde, interieur en motorruimte) en dat de taxatie pas bindend is na een 2e beoordeling. Tevens werd het belang van een geldig taxatierapport toegelicht (dus max 2 of 3 jaar oud), ook al is de auto in kwestie alleen WA verzekerd (dit in geval de tegenpartij schuld heeft, verzekeraars zijn heel lastig wanneer ze moeten uitkeren ...)

 

Na wisselen van de groepen en gelegenheid voor vragen en discussie gingen we een ervaring rijker weer naar huis.

 

Het Bestuur