Het P1800 register

Tot midden jaren 80 bestond onze vereniging (VKV) uit een overkoepelende, centrale organisatie met een aantal regio’s. Dat betekende dat op alle bijeenkomsten alle drie toegelaten typen Volvo (Katterug, Amazon, P 1800) te zien waren. Een aantal mensen vond het interessant om daarnaast ook af en toe een activiteit te organiseren rondom een enkel type auto.

Vanuit dat uitgangspunt werd begin jaren 80 het P1800 register opgericht door Herman Neuray, Jan van Leeuwen en Rob van de Beek.. In eerste instantie was het een tweetal jaren actief, vervolgens een paar jaar inactief en in 1987 werd er een doorstart gemaakt. Vanaf dat moment waren er elk jaar tenminste twee bijeenkomsten waarop (voornamelijk) 1800’s bijeenkwamen. Niet exclusief, want als onderdeel van de VKV stond (en staat) elke bijeenkomst natuurlijk open voor alle leden van de club. Voor ons, bezitters van 1800’s, gaven deze activiteiten de mogelijkheid om elkaar te leren kennen envan informatie te voorzien.

Het bestaan van het P1800 register bleek al snel een positiefeffect op (potentiële) eigenaren te hebben. Niet alleen werden er steeds meer auto’s geïmporteerd, maar ook werden gaandeweg vrijwel alle auto’s opgeknapt. Elk jaar werd de kwaliteit van de auto’s zichtbaar beter. Wij hebben hieruit geleerd dat het oprichten van een club of een register, met exclusieve aandacht voor een bepaald type auto, de overlevingskansen van dat type sterk verbetert. Blijkbaar hebben alle klassiekers die we nu niet meer in het dagelijks verkeer zien, en ook niet meer op klassieke bijeenkomsten tegenkomen, dit soort aandacht niet gehad. De enorme groei van 1800’s sinds 1987 (van zo’n 135 stuks toen tot zo’n 550 bolides nu) binnen ons register is het bewijs dat onze aanpak succesvol is geweest. Het is niet voor niets dat er steeds meer registers binnen de VKV ontstaan: slechts op die manier kunnen de auto’s de aandacht krijgen die ze verdienen.

Naast de sociale activiteiten, zoals landelijke bijeenkomsten en jaarlijkse weekenden in het buitenland, zijn we eind jaren negentig begonnen met het organiseren van een jaarlijkse afsteldag voor het injectiesysteem van de 1800. Op dat moment was daar nauwelijks kennis over aanwezig, zowel bij de vereniging als bij garages. Daardoor werden mankementen aan het systeem niet of niet goed opgelost. Als gevolg daarvan waren Volvo’s met injectiesysteem vaak moeilijker te verhandelen, zeker als ze niet goed liepen. Daarom organiseert het register nu elk jaar een dag om deze typen te controleren en af te stellen. Jan Ooms, eigenaar van Jan Ooms Classics in Monster en specialist in de oudere typen Volvo, en Peter Devilee, technische man van het register, werken dan samen om de auto’s weer geheel naar behoren te laten lopen. Daarnaast heeft Peter een verhaal geschreven waarin hij alle beschikbare kennis over het systeem heeft gebundeld, en dat (gratis) aan de leden ter beschikking wordt gesteld. Deze afsteldagen hebben er inmiddels in geresulteerd dat het injectiesysteem niet meer wordt gezien als een probleem, maar eerder als een voordeel. Juist de betrouwbaarheid en consistentie van dit systeem zijn veel beter dan van een motor met carburateurs. Eenmaal afgesteld zal een injectiesysteem vele jaren probleemloos haar werk doen.

Belangrijkste is echter dat het register in de afgelopen decennia door al haar activiteiten de onderlinge band tussen de 1800-rijders heeft weten te verbeteren. Het is een zeer gezellige club geworden, waarin mensen bereid zijn elkaar te helpen met kennis, tips en onderdelen, en waarbij een juiste verhouding is gevonden tussen technische en sociale activiteiten.

Een ieder, die in het bezit is van een 1800 (1800 Jensen, 1800S. E of ES), zou moeten overwegen om lid te worden van onze vereniging, de VKV, om zich daarna aan te melden bij ons register. Dan kan men deel gaan uitmaken van een groep mensen die allemaal in het gelukkige bezit zijn van het meest fantastische model dat Volvo ooit gemaakt heeft. Een auto die voor een buitenstaander meer Italiaanse lijnen lijkt te hebben dan Zweedse. Wij vinden het gewoon een prachtige auto.

Het Bestuur van het P1800 register