LPG ochtend bij AGID in Doornspijk op 24 mei 2014

Bedrijfsbezoek Regio Midden

Jaarlijks organiseert Regio Midden enkele bedrijfsbezoeken. We maken dan kennis met een bedrijf dat direct wat kan betekenen voor onze mooie Zweedse klassiekers.  Op 24 mei 2014 was dat een bezoek aan het bedrijf van Gerhard v.d. Weide, Agid in Doornspijk, een Lpg- en Cng-inbouwstation.

 MG 7604 op site

Introductie.

AGID in Doornspijk is het bedrijf dat zich bezighoudt met het inbouwen van CNG (aardgas) en LPG-installaties. Ze doen dit voor zowel de moderne auto’s (de zogenaamde G3-installaties) maar ook voor de klassieke auto’s, zoals de onze. Daarbij is veelal sprake van de G1-installatie. Het aantal inbouwstations in de Regio Midden die ook voor onze klassieke auto’s op dat gebied wat kan betekenen neemt trouwens zienderogen af. De meeste bedrijven richten zich op moderne auto’s. Een bezoek aan AGID leek des te interessanter omdat zij ook CNG-installatis inbouwen, wat voor de meeste van ons een nieuwe materie is. Die opvatting werd onderbouwd door het aantal inschrijvingen voor het bedrijfsbezoek; een kleine 40 man had was afgereisd naar Doornspijk.

Aardgas en biogas.

Na de gebruikelijke ontvangst met een lekkere bak koffie en gezellig gebabbel over van alles onze Volvo’s betreffend, heet Jaap Blijleven iedereen namens het bestuur van Regio Midden van harte welkom. Hij geeft aan het heel belangrijk te vinden dat er altijd weer bedrijven zijn die bereid zijn de deuren open te doen en groepen als deze te ontvangen. Alle aanwezigen zijn het hier van harte mee eens. Meteen daarna begint het programma met een vertonen van een DVD over het inbouwen van aardgasinstallaties. Een aantal dingen worden daarin duidelijk. De uitstoot van aardgas is weer aanzienlijk minder dan die van LPG, wat weer sterk minder is dan benzine. En een liter aardgas kost een fractie van een liter LPG. Omwille van het milieu en de portemonnee is het inbouwen van aardgas dus aan te bevelen. Maar ..... het aardgas wordt in gasvorm (dit in tegenstelling tot LPG wat vloeibaar is bij ca. 8 bar) opgeslagen in de auto. Dat wil zeggen in grote aardgasflessen, waarin met 200 bar aardgas is gepompt voor een actieradius van ca. 100 km. In een enorm grote kofferbak van een 740 passen maximaal 3 van die flessen, dus een bereik van max 300 km. LPG wordt daarentegen vloeibaar bij een veel lagere druk, dus meer energieinhoud en makkelijker op te slaan. Toch niet zo handig, zeker niet gezien het beperkte aantal stations dat aardgas verkoopt. En oké, je kunt ook relatief eenvoudig met een compressor een laadstationnetje bouwen en met aardgas uit je huisaansluiting de fles(sen) vullen, maar erg comfortabel is het allemaal niet. Kortom, aardgas in de huidige vorm is onpraktisch als brandstof voor onze auto’s. Tenzij je kunt leven met de beperkingen natuurlijk. Pas als de techniek zover is dat aardgas geleverd kan worden in vloeibare vorm en net als Lpg veel efficienter kan worden opgeslagen in een tank in de auto, maakt het een kans om door meer mensen gebruikt te worden.

 MG 7593 op site

Zeker in een meer agragrische omgeving is de productie van biogas een belangrijk item. Via allerlei subsidieprogramma’s vanuit Brussel, Den Haag en de provincies wordt het voor boeren steeds aanlokkelijker om biogas te produceren uit de stront van koeien of andere dieren. Dat biogas wordt dan in een aantal stappen kwalitatief zodanig opgewaardeerd dat het toegevoegd kan worden aan ons aardgasnet. De CNG-installaties zijn van dusdanige kwaliteit dat ze ook heel goed functioneren op biogas, zonder verlies aan vermogen of andere eigenschappen.

LPG

Bijna alle aanwezigen hebben ervaring met de LPG, Liquefied Petroleum Gas, als brandstof in hun klassieke Volvo. Dat afvalproduct van de benzine-raffinage werkt toch wel lekker in onze auto’s; zeker als de auto wordt gebruikt als (bijna) dagelijkse auto met relatief veel km’s. Ten opzichte van benzine ervaar je misschien wat vermogensverlies, maar een literprijs van zo’n 75 cent is toch altijd interessanter dan die van de euro 95 of de geadviseerde premiumlabels. Eigenlijk is de techniek van de LPG-installaties in de klassieke auto’s heel eenvoudig. Een tank achter in de kofferbak, waarin vloeibare LPG onder een druk van zo’n 6 atmosfeer is opgeslagen. Een drietal relais/afsluiters die er samen voor zorgen dat de LPG bij de verdamper komt. De verdamper is opgenomen in het circuit van het koelwater. De verdamper heeft de warmte van het koelwater nodig om de vloeibare LPG om te vormen in een gasvormige brandstof die de motor in kan. In de verdamper zit een groot membraam, met aan de ene kant een druk van 1 atmosfeer (buitenlucht) en aan de andere kant de onderdruk veroorzaakt door de zuiging van de inlaat van de motor. Dat drukverschil stuurt de hoeveelheid gas aan die naar de motor gaat. De meeste verdampers hebben twee afstelboutjes: voor stationair en één voor de afstelling bij 3000 toeren; dat is de kraan die meestal is opgenomen in de slag tussen verdamper en carburateur. Gerhard beantwoordt zeer gedetailleerd alle vragen die hem over de LPG gesteld worden en hangt de auto aan de CO-meting, zodat de theorie qua uitstoot en afstelling ook aangetoond kan worden met de meetinstallatie. Meten is weten nietwaar.

Tot slot

Namens iedereen bedankt Jaap Blijleven Gerhard voor het openstellen van zijn bedrijf, voor de ontvangst en de informatie die hij heeft verstrekt. Vervolgens vraagt hij aan de aanwezigen of er nog meer belangstelling is om de auto ter plekke af te laten stellen op de LPG. Die behoefte blijkt er zeker te zijn. Na afloop zijn nog zo’n 12 auto’s afgesteld. Opvallend  bij de afstelling is dat nogal wat auto’s last hebben van het aanzuigen van valse lucht, waardoor met name de stationair afstelling lastig is. De motor loopt stationair erg onrustig terwijl de invloed van de valse lucht bijna verdwenen is als de auto wat meer toeren maakt. Maar goed, alle auto’s zijn afgesteld en zo vertrokken er rondom 13.00 uur  toch behoorlijk wat auto's met een beter afgestelde motor dan diezelfde ochtend toen ze aankwamen. Een prettige en leerzame ochtend,

Jaap Blijleven.

Meer foto's kijken?

Foto’s door Frits van der Gronde (www.fritsvandergronde.nl) :

Link naar Google+ LPG ochtend bij AGID