Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door de Volvo Klassieker Vereniging, statutair gevestigd te Den Haag. Het forum 'Volvo Klassieker Forum' vormt een integraal onderdeel van deze website. Deze disclaimer geldt niet voor de webshop van de Volvo Klassieker Onderdelenshop b.v., bereikbaar via deze site. Daarvoor is een aparte disclaimer opgesteld, te raadplegen op de Internetpagina van de webshop.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Het is bezoekers/gebruikers toegestaan materiaal van deze site te downloaden voor zover zij daartoe bevoegd zijn, echter slechts voor eigen en niet commercieel gebruik. Inloggen met een gebruikersaccount is slechts toegestaan met de inloggegevens, behorend bij de identiteit van de bezoeker/gebruiker. De unieke inloggegevens voor het gebruik (van delen) van de site en forum worden bezoekers/gebruikers verstrekt door de webmaster of ledenadministratie van de Vereniging. Voor het overige mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Volvo Klassieker Vereniging, geen enkele afbeelding, document of ander onderdeel van deze site in welke vorm of hoedanigheid ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Bovenstaande restricties zijn ook van toepassing op de informatie, beschikbaar op het forum.
De Volvo Klassieker Vereniging zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan dienaangaande geen garanties geven voor nauwkeurigheid, juistheid en/of volledigheid. De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek aan onze site en het forum.

De Vereniging behoud zich het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor de informatie, geplaatst door derden op het forum, kan de Vereniging niet worden aangesproken. Informatie, geplaatst op dit forum die in strijd is met de wet of die de belangen van andere gebruikers of de Vereniging schaad, kan zonder overleg worden gewijzigd of verwijderd. De Vereniging acht zich gehouden zich in te spannen om discussies op het forum ordentelijk en binnen de normen van fatsoen - te bepalen door de vereniging- te laten verlopen.
Indien bezoekers willen deelnemen aan de discussies op het forum worden zij geacht kennis te hebben genomen van de forumregels zoals vermeld op dit forum en zich te houden aan deze regels en zich neer te leggen bij beslissingen van de moderatoren. Door deelname aan discussies op het forum geeft de bezoeker te kennen in te stemmen met deze forumregels.


De Volvo Klassieker Vereniging behoudt zich overigens alle rechten voor.