Volvo Ton van Kuyk B.V.

Kernweg 8, Hoorn, 1627LC

MISSIE EN VISIE

Volvo Ton van Kuyk B.V. streeft continu naar verbetering van haar dienstverlening en kennis aangaande de producten welke wij leveren en onderhouden. Deze twee aspecten worden tevens uiteen gezet in de missie en visie van ons als onderneming.

Visie: In de komende jaren zal Ton van Kuyk BV gezien worden als maatgevend en grensverleggend binnen de automobielbranche op het gebied van klantbenadering, klanttevredenheid en klantvriendelijkheid. 

Missie: Ton van Kuyk BV streeft ernaar een optimale relatie te onderhouden met haar klanten. In deze relatie staan betrouwbaarheid en service centraal, hierdoor moet Ton van Kuyk BV gezien worden, en voelen, als ideale partner voor haar klanten. Zij moeten graag bij ons terugkomen!

Dit willen wij bewerkstelligen door:

  • Ruimschoots te voldoen aan de verwachtingen van klanten, door betrokken te zijn en in te spelen op persoonlijke wensen en behoeften. Wij willen ons verplaatsen in de beleving van de klant.
  • Bij het leveren van diensten ervoor zorgen dat de klant weet wat er gaat gebeuren, op welke termijn het gaat gebeuren en wat de kosten zijn. Dit vereist vakmanschap en actieve, duidelijke communicatie.
  • Loyaliteit creëren door het opbouwen en verstevigen van langdurige klantrelaties die bijdragen aan de ondernemingsdoelstellingen. Hierbij willen wij onze klanten kennen zodat wij weten wat de behoeften zijn zodat we daar op kunnen inspelen. 

Daarnaast willen wij als werkgever:

  • Een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever zijn. Ton van Kuyk BV is ervan overtuigd dat professionele en ambitieuze medewerkers de beste garantie zijn voor een optimaal presterende organisatie. 
  • Een financieel gezond bedrijf zijn om de continuïteit van de onderneming en de kwaliteit van medewerkers te waarborgen ten behoeve van een optimale dienstverlening.
  • Streven naar klantgerichte medewerkers die zich gewaardeerd voelen in hun vakmanschap en trots zijn op Ton van Kuyk BV en op elkaar. 
  • Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door in te spelen op hun wensen en behoeften, rekening houdend met hun competenties.