Van het bestuur

December 2013:

De potentieel kandidaat voor de bestuursfunctie secretaris, Jan Dikken, heeft zich om persoonlijke redenen moeten terugtrekken, wij betreuren dit als bestuur zeer, temeer daar Jan net ingewerkt raakte.

Fokke Hoogland, onze vicevoorzitter neemt de secretaris functie op zich. 

Het bestuur Volvo Klassieker Vereniging