Nieuwsbrief Team Vrijstelling Oldtimer 19 november

Zoals verwacht stemde de Tweede Kamer vandaag in met het Belastingplan 2014 en stemde zij tegen de amendementen en moties om oldtimerbezitters tegemoet te komen. Heel jammer dat zij ons idee om de gehele maatregel met een jaar uit te stellen, niet omarmde.

Wat nu
Wij geven de moed niet op en gaan door met onze actie! Nu is de Eerste Kamer aan zet. Zoals eerder gemeld controleert de Eerste Kamer wetten op kwaliteit, of luistert u naar wat Premier Rutte daar eerder dit jaar over zei. Wij zullen dus de komende weken onze contacten met de Eerste Kamerleden oppakken. 

Prachtige e-mails, maar nu niet meer
Wat waren er fantastische e-mails tussen de berichten die u de Kamerleden stuurde! Namens iedereen hartelijk dank daarvoor! Maar nu vragen wij u vriendelijk niet meer naar Kamerleden te mailen, de Tweede Kamer is uitgespeeld. 

Wij blijven u natuurlijk op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Via de oldtimergroep op Facebook wordt intensief over dit onderwerp gediscusieerd: https://www.facebook.com/groups/Oldtimerliefhebbers/.

Met vriendelijke groet,


Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer