123GT & Sportregister toch binnen VKV?

123GTNa de commotie op de ALV over het niet tot de VKV toetreden van het 123GT & Sportregister, is er intensief contact geweest tussen bestuur, de mensen van genoemd register en de redactie.

Er is begin juli een overleg gepland tussen de voorzitter van de VKV en de coordinator van het register, waar mogelijkheden onderzocht zullen worden om het register toch binnen de VKV gestalte te geven.