Apk-vrijstelling en de (mogelijke) gevolgen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) liet er in het nieuwe jaar geen gras over groeien en liet ons al snel weten dat u en ik met onze daarvoor in aanmerking komende oldtimers met ingang van 1 januari waren vrijgesteld van de Apk-verplichting.

In deze bijzondere tijd was dat een keer goed nieuws, immers nu is het niet meer nodig om de 50-jarige oldtimer de 2-jarige Apk-verplichting te laten ondergaan. Scheelt weer in de portemonnee zou je zeggen, maar is dat ook zo? Uiteindelijk gaat het maar om een relatief klein bedrag van de daadwerkelijke Apk-kosten. Nee, ik denk dat het meer de angst was dat de oldtimer zou worden afgekeurd vanwege gebreken en dan valt het bezoek aan de garage tegen. Je hebt dan gedoe waar je niet op gerekend had. Maar ben je daar dan nu van af?

De overheid heeft de Apk-verplichting voor oldtimers van 50 jaar en ouder losgelaten omdat men van mening is dat de eigenaren van dergelijke oldtimers hun voertuig goed onderhouden voor een veilig gebruik op de weg.
De RDW houdt bij, welke problemen en gebreken er spelen bij een Apk-keuring. Daarbij blijkt steeds dat mobiel erfgoed goed wordt onderhouden en verreweg het minste aantal afkeuringen kent.
Dat gegeven is dan een pluim op de hoed zeg maar en gelukkig is dat over het algemeen ook zo. De Apk-vrijstelling is niet nieuw natuurlijk, want we kenden al geruime tijd de vrijstelling voor oldtimers met een bouwjaar van voor 01 januari 1960 en voor zover bekend is de rijtechnische staat en veiligheid van dit nationaal erfgoed nooit een probleem geweest.

Wat zouden nu de gevolgen kunnen zijn van deze vrijstelling? In ieder geval dat de verantwoording voor het op een veilige wijze op de weg houden van de oldtimer anders komt te liggen.
De eigenaar dan wel houder was altijd al wel verantwoordelijk maar er werd natuurlijk ook wel geleund op de Apk-keurmeester. Een geldige Apk werd vaak ook gebruikt om de eventuele verkoop van het voertuig te stimuleren.
Nu de vrijstelling voor voertuigen van 50 jaar en ouder een feit is, is de verantwoording geheel bij de eigenaar van het voertuig komen te liggen. Het gevaar van de nieuwe Apk-vrijstelling is dat het onderhoud en daarmee de veiligheid in de sfeer van vrijblijvendheid kan komen.

Veel deskundige en gespecialiseerde klassiekereigenaren (en dat zijn er gelukkig genoeg) stellen alles in het werk om hun voertuig tiptop te houden. Eén en ander blijkt ook uit het aanbod van de te taxeren oldtimers van onze leden.
Maar er is ook een categorie die mogelijk de deskundigheid mist of van oudsher al wat gemakzuchtiger met het klassieke eigendom omgaat.
Onderhoud is juist noodzakelijk, vooral bij een laag jaarkilometrage en bij een hogere voertuigleeftijd. Hoe goed onderhouden ook: des te ouder een auto wordt, hoe kwetsbaarder of slijtagegevoeliger de vitale techniek wordt.
Wanneer steeds minder eigenaren van een 50-jarige klassieker besluiten om niet tot keuring over te gaan of zelf het moment daarvoor te bepalen heeft dat gevolgen voor het jaarlijkse of tweejaarlijkse onderhoudsinterval. En dat kan doorwerken in de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij specialisten, terwijl juist zij ook goud waard zijn voor het behoud van- en het rijdend houden van het erfgoed.
Foto logo BovagZeker de klassiekerspecialisten kunnen bogen op veel ervaring op het gebied van een bepaalde merken of types en komen daardoor een grotere verscheidenheid aan aandachtspunten tegen. Zij kunnen daarmee de deskundigheid van de eigenaar aanvullen.
En daarmee óók een bijdrage leveren aan de veiligheid.

Een goed hulpmiddel om het onderhoudsschema van uw Volvo in de gaten te houden zijn de onderhoudsschema’s van uw Volvo. U treft ze aan in de diverse instructieboekjes. Nagenoeg alle instructieboekjes zijn verkrijgbaar in het VKO.
Als u zelf het onderhoud aan uw Volvo doet of wil oppakken heb je tegenwoordig allerlei hulpbronnen om specifieke informatie te verkrijgen. Op het internet treft u op YouTube allerlei filmpjes aan hoe je sommige klussen zou moeten uitvoeren. Ook op de eigen website van de Volvo Klassieker Vereniging is op het Forum over allerlei zaken veel informatie te vinden over uw Volvo. Hier kun je antwoorden krijgen op je vragen en problemen.
Natuurlijk kunt u voor uw vragen ook terecht bij het lid van de Technische Commissie bij u in de regio. Ook op de website treft technische informatie aan, waaronder bijvoorbeeld de ‘Techniek nieuwsbrief’ met informatie over het prepareren van uw Volvo voor een (vakantie) reis.

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de Volvo Classic Academy (VCA). In deze Academy worden al de beschikbare informatie per model verzameld, gerubriceerd en online toegankelijk gemaakt. Daarnaast zal de Academy worden gevuld met korte instructie filmpjes met daarin gevisualiseerd verschillende onderhoudstaken aan de klassieke Volvo’s. En er zullen op termijn onderhoudscursussen voor eigenaren van klassieke Volvo’s worden georganiseerd.
Tenslotte: vanuit de Technische Commissie van de VKV komt het advies om klassieke Volvo’s van 50 jaar en ouder, om de 2 jaar voor een vrijwillige Apk-keuring aan te bieden aan een daartoe gecertificeerde instantie. Ondanks de vrijstelling kan uw Volvo oldtimer toch Apk gekeurd worden en krijgt bij goedkeuring weer een einddatum.

Leden van de Technische Commissie kunnen een Volvo-oldtimer taxeren, maar kunnen niet gevraagd worden voor een aankoop- of veiligheidskeuring.
Het bestuur van de Volvo Klassieker Vereniging deelt bovenstaande zienswijze en advies.

Tekst en foto’s Dick Scholing, voorzitter Technische Commissie Redactie VKM.Fehac logo v4