FEHAC - nieuwsbrief/FEHACtiviteiten juli 2020

Het juli-nummer van het magazine FEHACtiviteiten van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs is verschenen en bevat weer veel nieuws over het mobiel erfgoed op de weg. 


In dit nummer o.a. :
 • de FEHAC groeit met acht leden. In deze editie worden ze voorgesteld
 • geen APK meer voor voertuigen ouder dan 50 jaar
 • “Mobiel erfgoed is van iedereen”: interview uit GO! Mobility van de Rai Vereniging, met FEHAC-bestuurslid Bert Pronk,
 • oldtimer trekkers krijgen volgend jaar een kenteken; eenvoudig aan te vragen in een conversieperiode
 • de gevolgen van corona voor voertuigclubs: oldtimers op de handrem
 • maak met de elektriciteit uit wind op zee schone niet-fossiele brandstof
 • de FEHAC telt zeven Business Partners die onmisbaar zijn, wie zijn dat in 2020
 • DOVI: gestructureerde hulp van de FEHAC voor aanvraag kenteken en bepalen voertuig identiteit bij de RDW
 • de 12de serie klassiekerkentekens voor personenauto’s komt eraan. De PM-00-01 wordt begin oktober verwacht.
 • Nederland is bijzonder mobiel erfgoed rijker: wel eens van een Rolland-Pilain gehoord?

Klik hier voor de bladerbare versie: https://flipboek.editoo.nl/190495/29/c3e83587f3c8b404486e1c3adb7d50f1

Klik hier voor de PDF: https://cdn.editoo.nl/Publish/190495/29/190495ISSUE29_AlcM_RGBWeb.pdf

Droogrit ONLINE gaat van start! - VKV Jongerenregister

De online droogrit staat open!! 

Geachte Volvo rijders,

Bij dezen willen we je uitnodigen om deel te nemen aan de droogrit. Je kunt deze rit veilig van achter je bureau intekenen maken met een kop koffie of misschien wel een biertje.

De rit en verdere uitleg zijn te vinden via deze link: https://www.volvokv.nl/documentatie/toegelaten-modellen/rally/droogrit-april-2015

Graag zien wij de oplossing van de rit terug via het antwoordformulier (zie link hieronder).

antwoordformulier

Deze rit is mede mogelijk gemaakt door de Baronierijders uit Breda. Mocht je graag meer van dit soort ritten willen doen kijk dan even op hun website, daar staan nog veel meer droogritten. En zodra we weer buiten mogen spelen zullen zij ook ritten organiseren op de weg.
website: www.baronierijders.nl .

Lees de uitleg met betrekking tot de rit nauwkeurig voordat je eraan begint.

Voor het inleveren van de opdracht hebben jullie uiterlijk tot zondag 28-6 20:00 de tijd.

We zullen dan het goede antwoord met uitleg naar alle deelnemers sturen.

Voor de ranking wordt er gekeken naar wie de minste fouten heeft gemaakt.

Mochten er evenveel fouten zijn gemaakt dan wordt er gekeken naar tijd van inleveren.

Ik kan verklappen dat deze behoorlijk pittig is, succes met puzzelen.

Met vriendelijke groet,
VKV Jongerenregister

FEHAC - APK vrijstelling bij 50 jaar eindelijk goedgekeurd door het parlement

APK-vrijstelling bij 50 jaar eindelijk goedgekeurd door het parlement

De Eerste Kamer heeft op 19 mei jl. een wijziging van de Wegenverkeerswet goedgekeurd om alle tractoren te gaan voorzien van een kenteken. Daarnaast werd voor snelle tractoren een APK verplicht en gelijk met die nieuwe APK-categorie werd besloten om alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de APK. 

Inlossen van een oude toezegging 
Met die vrijstelling wordt een ruim vijf jaar oude toezegging van de overheid eindelijk ingelost. Nu is de RDW aan zet om de vrijstelling ook daadwerkelijk in te gaan voeren. Dus nog even een paar maanden geduld voordat alle voertuigen uit de ‘sixties’ en daarvoor nooit meer op bezoek hoeven bij de APK-keurmeester. De FEHAC heeft zich al heel lang ingezet - en dat is nu eindelijk met succes bekroond! - om dit resultaat te bereiken. 

Goed onderhouden voertuigen met weinig gereden kilometers 
De Algemene Periodieke Keuring APK voor personenauto’s en bestelwagens is in 1985 ingevoerd. Op 1-1-2008 werden uitzonderingen voor oldtimers van kracht. 30 jaar en ouder hoefde nog maar eens in de twee jaar naar de keuring. Alle historische voertuigen met een Datum Eerste Toelating DET voor 1-1-1960 werden helemaal vrijgesteld van een APK. De voornaamste reden voor de APK-vrijstelling was dat historische voertuigen toen ook al liefhebbersvoertuigen waren, die uitstekend werden onderhouden en waar maar weinig mee werd gereden. Bovendien ontbrak het de APK-keurmeesters doorgaans aan gedegen kennis over de hele oude voertuigen. Die redenen voor vrijstelling staan nu in 2020 nog recht overeind. 

APK-vrijstelling voor 50+ voertuigen rechtzetten van vergissing in het verleden 

De wetgever heeft destijds per abuis het jaartal 1960 als vaste datum in de APK-regelgeving opgenomen. Sinds de invoering van de vrijstelling in 2008 is de APK-vrij-grens steeds verder in het verleden komen te liggen, waardoor nu een voertuig pas bij 60 jaar oud APK-vrij is. Wat er straks gaat gebeuren met de APK-vrijstelling bij 50 jaar, is gewoon het herstel van een in het verleden gemaakte vergissing.  

Goed onderhoud en weinig afkeuringen 

De RDW houdt van de APK-keuringen bij welke problemen en gebreken er spelen. Daarbij blijkt steeds dat mobiel erfgoed goed wordt onderhouden en verreweg het minste aantal afkeuringen kent. In deze categorie zijn er wel relatief veel onterechte afkeuringen en opmerkingen. De keuring van het mobiel erfgoed blijkt geen wezenlijke bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Omdat de meeste eigenaren hun mobiel erfgoed al een lange reeks van jaren hebben, is onderhoud en restauratie eigenlijk geen kostenpost maar veel meer een verantwoorde investering in deze voertuigen. Afschaffen van de APK-plicht zal in de praktijk niet of nauwelijks tot minder onderhoud leiden. Goed onderhoud is en blijft altijd noodzakelijk. Wie twijfelt kan natuurlijk altijd vrijwillig zijn historisch voertuig APK laten keuren. 

Hoe verder 

De FEHAC komt weer met een nieuwsbrief zodra we de ingangsdatum weten van de APK-vrijstelling voor voertuigen van 50 jaar en ouder.

FEHAC - Belangrijke kamervragen over Mobiel Erfgoed

Op 19 februari hebben de Tweede Kamerleden Remco Dijkstra (VVD), Wytske Postma (CDA) en Chris Stoffer (SGP) schriftelijke vragen gesteld aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en Waterstaat. 
De FEHAC is er blij mee dat de politiek de vraag hoe we in de toekomst omgaan met mobiel erfgoed nu serieus oppakt! 
 
Uitspraken FIVA-president reden voor de vragen  
De aanleiding voor de vragen was een interview met FIVA-president Tiddo Bresters, waarin hij zich zorgen maakt of oldtimers in de toekomst nog van de openbare weg gebruik kunnen maken. 

Klik hier voor de Kamervragen

Bescherming van ons mobiel erfgoed
De FEHAC werkt al heel lang aan een goede bescherming van ons mobiel erfgoed.  
Een paar voorbeelden op welke terreinen dat gebeurt: 
- door actief te participeren in MCN (de Mobiele Collectie Nederland);
- inzet op het verbeteren en nog beter bruikbaar maken van het NRME (Nationaal Register
  Mobiel Erfgoed);
- uitdragen van een duidelijke visie over een duurzame toekomst van ons erfgoed;
- initiatieven te nemen en te ondersteunen voor het ontwikkelen van nieuwe, schone
  brandstoffen en op die manier in belangrijke mate bij te dragen aan verbetering van de
  luchtkwaliteit en vermindering van de gevolgen van de klimaatverandering.

Daarmee zijn al belangrijke resultaten bereikt. 
  
Standpunt milieuzones  
Milieuzones zijn soms onvermijdelijk. Schone lucht vindt immers iedereen belangrijk.  
De FEHAC werkt daar loyaal aan mee, maar zet ook in op uitzonderingen voor mobiel erfgoed zodat onze klassieke voertuigen zonder belemmering in de milieuzone kunnen komen, als daar reden voor is. Nu ligt die uitzondering voor dieselvoertuigen op 40 jaar en ouder.   
  
Definitie mobiel erfgoed hoeksteen voor beleid 
Ondanks de inzet van de FEHAC, zien we op een aantal terreinen dat het langzamerhand minder vanzelfsprekend wordt dat er ontheffingen voor oldtimers komen. Enerzijds komt dat door onbekendheid, anderzijds omdat de definitie van wat mobiel erfgoed is, min of meer ‘verborgen’ is opgenomen in de regelgeving. Zo kon het enige jaren geleden gebeuren dat voor de vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting ineens een leeftijd van 40 jaar werd gehanteerd. Dat, terwijl de aanvaarde definitie toch ècht 30 jaar aangeeft. 
 
Standpunt ministers OCW en IenW moet nu duidelijkheid gaan geven 

Er is dus alle reden voor om het mobiel erfgoed nu goed in kaart te brengen. Er moet duidelijk worden wat mobiel erfgoed is en wat niet. Daarmee kan de toekomst van onze mooie klassiekers weer wat beter geborgd worden. Bovendien kan iedereen dan blijven genieten van ons mobiel erfgoed waar het hoort: buiten, rijdend op plaatsen waar het niet stoort en zodat ook anderen aan ons erfgoed genoegen kunnen beleven. 
Of, zoals Kamerlid – en een van de indieners van de vragen - Remco Dijkstra het zei: 'Wat is er mooier dan op een zonnige dag, in je klassieker langs mooie dorpen, weilanden, dijken en bossen te rijden, raampje open en genieten maar. En intussen je klassieker laten zien aan al die anderen die, zonder het voorrecht van bezit, er toch plezier aan beleven’. 
  
Nu nog even het antwoord van de Ministers afwachten....

FEHAC nieuwsbrief december

FEHAC Nieuwsbrief
 

Duurzaamheid: Kennisblad Reparatie en Onderhoud 
De Commissie Duurzaamheid heeft het CDZ Kennisblad Reparatie en Onderhoud 1.0 op de website gezet. Dit 27 pagina’s tellende kennisblad klik hier geeft iedere sleutelaar de tips en trucs waar op gelet moet worden bij het zelf sleutelen aan oldtimers. Wij vragen de clubs het kennisblad te verspeiden onder hun leden.


 

FEHACtiviteiten december 2019 
Het FEHAC-blad komt twee keer per jaar uit in juli en december. De FEHAC brengt het blad uit in een digitale bladerbare versie klik hier en in een oplage van 800 stuks op papier. 

In het december 2019 nummer onder meer:  

- Rekenkamer wil minder vrijstellingen MRB maar de vrijstelling 40+ oldtimers moet blijven 
- Tiddo for president: FEHAC-man wordt voorzitter wereldwijde federatie van oldtimer clubs 
- brandstof nu: waarom alleen ethanolvrije 98 benzine geschikt voor oldtimers 
- brandstof in de toekomst: E-fuel als fossielvrij alternatief  
- het vasthoudende lobbytraject om oude stadsbussen weer terug te krijgen in Amsterdam 
- sloopregeling oude diesels met de GTL - dieselvervanger als beschikbaar alternatief   
- hoeveel voertuigen van 30 jaar en ouder zijn er eigenlijk en op welke brandstof rijden ze 
- kentekenkeuring door de RDW 
- oldtimerschaamte op TV in EenVandaag: aankondiging reportage NPO1 begin januari 2020 
- kentekenplaten PM voor auto’s en BH voor bedrijfswagens komen eraan  
  

Hoe communiceert FEHAC met uw leden?
FEHAC besteedt veel tijd en energie aan het bereiken van resultaten. Maar de leden van aangesloten clubs zien die resultaten niet altijd. Soms missen ze ook belangrijke informatie. Daarom heeft FEHAC een aantal tips verzameld voor clubbesturen om de communicatie vanuit FEHAC met hun achterban te verbeteren. 

Met FEHAC-korting naar InterClassics Maastricht 17-19 januari 2020 
InterClassics biedt speciaal voor FEHAC-clubleden korting op de entreeprijs van € 20,-. Als u online uw toegangskaarten koopt via www.interclassicsmaastricht.nl/FEHAC krijgt u € 4,- korting. Als u onderstaande bon invult en meeneemt naar de kassa krijgt u € 3,- korting.


 

FEHAC Academy's op InterClassics '20
Op oldtimerevenement Interclassics, van 17 tot 19 januari in Maastricht, organiseert FEHAC diverse lezingen o.a. over aansprekende thema's: Innovatieve brandstoffen, forgotten oldtimers en de toekomstvisie van de FIVA. Klik voor het actuele programma van de FEHAC Academy's tijdens InterClassics op onderstaande button.

 

Make a Wish
Op zondag 19 januari om 13:30 uur tijdens InterClassics Maastricht biedt Moyersoen diverse miniatuurmodellen ter veiling aan. De opbrengst van deze veiling komt ten goede aan Make-a-Wish Nederland. Make-A-Wish Nederland wil jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt en vertrouwen en kracht geven voor de toekomst. Dat doen ze door hun allerliefste wens te laten uitkomen.  

Verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2019 
In een volle zaal in het BOVAG-huis in Bunnik werd de tweede ledenvergadering 2019 gehouden. In die vergadering hebben we vier nieuwe leden kunnen verwelkomen. Met de benoeming van Gerrit van Schagen, tot bestuurslid Duurzaamheid, is het bestuur weer compleet. Verder waren er externe sprekers. William van der Meulen van de Nationale Oldtimerdag Lelystad benadrukte dat we niet te bescheiden moeten zijn om ons mobiel erfgoed te tonen. Samen moeten we vechten voor het behoud van ons mobiel erfgoed. Dr Adelbert Goede legde uit hoe ver men al is met het maken van de fossielvrije toekomstbrandstof e-feul. De concept-notulen van deze vergadering worden aan de leden gemaild. 


 

Overgangsregeling MRB
Let op: als u in 2020 gebruik wilt maken van de Overgangsregeling MRB dan dient u voor 31 december 2019 het bedrag over te maken aan de Belastingdienst.

De FEHAC wenst u een goed en pechvrij 2020!

De nieuwsbrief is online te lezen via: https://fehac.email-provider.nl/web/0bw72c9sfd/nox5ko4mmi/rpcdcvjxy3/wckwzd8joi

Social

 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube

De VolvoKV is lid van

 • Fehac
 • KNAC
 • NCAD