Volvo Klassieker Beurs gaat onverminderd door!

Geachte relatie, standhouder, bezoeker,


In de media zijn berichten verschenen over de opvang van vluchtelingen in het Autotron in Rosmalen.

Wij kunnen ons voorstellen dat U vragen hebt over het al dan niet doorgang vinden van de Volvo Klassieker Beurs en andere mogelijke consequenties.

Wij hechten er waarde aan om u te informeren over de gang van zaken rond de noodopvang van maximaal 500 vluchtelingen in Autotron Rosmalen.

Belangrijke mededeling voor u is dat alle evenementen gewoon doorgang kunnen vinden.


Het Autotron/Libema heeft ons laten weten er samen met gemeente, politie en COA alles aan te zullen doen om de noodopvang in goede banen te leiden. Logistiek en organisatorisch gezien wordt alles zo op elkaar afgestemd dat de losstaande activiteiten, (voorbereiding van) evenementen en de opvang elkaar niet in de weg zitten. Daarom kunnen alle in Autotron Rosmalen geplande evenementen gewoon doorgang vinden. Voor de laatste informatie: Tijdelijke opvang in het Autotron.

De noodopvang is sober van aard. Begeleiding van de asielzoekers wordt verzorgd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers samen met andere instanties zoals Vluchtelingenwerk.

In het belang van zowel de vluchtelingen zelf als gebruikers/bezoekers worden er aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen.

We zullen als VKB-team nauw overleg houden met het Autotron om waar nodig de belangen van de VKB-bezoekers en deelnemers te behartigen.


Graag tot ziens op de Volvo Klassieker Beurs 2015!