APK regels aangescherpt

Melanie Schultz heeft op advies van het APK-overlegorgaan besloten om de regeling aan te passen.

Een opsomming van de aanpassingen:

  • Benzineauto’s worden jaarlijks opgeroepen voor een APK-keuring na 160.000 km. Deze regel gaat in vanaf mei 2018.
  • Keuringsmoment #1 voor benzineauto’s van na 2005 vindt ook in de toekomst na vier jaar plaats.
  • APK-plicht bij een nieuwe tenaamstelling blijft ongewijzigd.
  • Klassiekers van 50 jaar of ouder zijn vrijgesteld van APK-plicht, in plaats van de huidige grens van 1 januari 1960. Voorheen werden klassiekers vrijgesteld van APK-plicht indien ze van voor 1 januari 1960 waren. Die grens wordt nu simpelweg gesteld op 50 jaar of ouder.

Onderstaande tekst geldt voor niet-oldtimers:

Volgens BOVAG vertonen oudere auto’s met stevige kilometerstanden steeds meer gebreken, wat één van de belangrijkste redenen is voor de nieuwe regel met betrekking tot benzineauto’s. Zelfontbranders en benzineauto’s van voor 2005 hoeven pas na drie jaar naar de keuring, daarna moet elk jaar een verse APK worden gehaald.

Bij benzineauto’s van 2005 of later vindt de eerste keuring na vier jaar plaats, daarna in het zesde, achtste en vervolgens elk jaar. Nieuw is dus de regel dat dit type auto na het bereiken van 160.000 km op de teller elk jaar moet worden gekeurd. Die kilometerstand wordt sinds vorig jaar bovendien bij elke keuring/overschrijving/onderhoudsmoment geregistreerd.

Bron: Autoblog