Reactie FEHAC op evaluatie MRB oldtimers

Ministerie van Financiën verbijstert klassieke voertuigsector met berichtgeving over evaluatie belastingmaatregel Oldtimers,

IMG 0496Het haalde vorige week de pers.  De evaluatie van de MRB maatregel voor oldtimers toont aan dat zowel de milieudoelstellingen zijn gehaald als de verwachtte belastingopbrengst is binnengekomen.  En passant  worden de oldtimers stigmatiserend  als 'sterk vervuilend'  weggezet.

Noch in het regeerakkoord, noch in latere plannen is ooit een milieudoelstelling voor de MRB maatregel geformuleerd. Waarom zou het Ministerie van Financiën ook? Financiën gaat over geld en I en M (Infrastructuur en Milieu) over milieu.
FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) zou, zo werd door het ministerie van Financiën toegezegd, betrokken worden bij de eindevaluatie van dit onderzoek.

Het is FEHAC dan ook een ‘graat in de keel’ dat het Min van Financiën deze afspraak niet is nagekomen  en  een persbericht heeft uitgedaan waarvan FEHAC de inhoud op diverse punten ernstig in twijfel trekt.

Wat betreft de budgettaire opbrengst wordt in de evaluatie uitgegaan van €153 mln vóór  inmenging van FEHAC en andere belangenbehartigers.  Dit is onjuist. De opbrengst was begroot op €153 mln  bij invoering van de MRB –maatregel zoals wij die nu kennen. Niet voor niets formuleren de opstellers van het rapport dat de opbrengst ‘aanzienlijk’ is. Geen klip en klare vergelijkingen, ‘dit moest het opbrengen en dit heeft het opgebracht’.

Het aantal oldtimers is sterk verminderd door export en sloop. Deze trend was al in 2012 ingezet, vóór de invoering van de mrb-maatregel.  Hooguit kunnen we constateren dat het effect van de in 2012 ingezette tendens wat versneld is opgetreden. Er is zeker geen sprake van een groter effect dan in 2012 al was te voorzien. FEHAC vraagt  zich dan ook af hoe men de luchtkwaliteit gemeten heeft.

FEHAC is niet alleen teleurgesteld over het eenzijdig niet nakomen van gemaakte afspraken door het  het Ministerie van Financiën maar zeker ook over het rookgordijn dat in het document wordt opgetrokken door ongefundeerde aannames en gegoochel met getallen.  
Onnodige fouten hadden voorkomen kunnen worden wanneer het Ministerie van Financiën gebruik had gemaakt van de aangeboden expertise van FEHAC.