Uitslag BALV 14 september 2014

Op zondag 14 september 2014 heeft er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) plaatsgevonden in Renswoude. Tijdens deze bijeenkomst zijn unaniem de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging vastgesteld. Tevens heeft een uitbreiding van het algemeen bestuur plaatsgevonden met Jaap Blijleven, Maarten Edelman Bos en Alain Pondman. Voor details van de bijeenkomst wordt verwezen naar het verslag

Stemgerechtigden: 26Volmachten: 14

Uitslag van de stemming bestuursleden:
Jaap Blijleven: 32 stemmen
Maarten Edelman Bos: 29 stemmen
Alain Pondman: 38 stemmen
Rob Spoon: 19 stemmen

Met vriendelijke groet,
Algemeen bestuur VKV.