Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV)

Zondag 14 september 2014

Op 31 augustus heeft er een BALV plaatsgevonden. Op deze BALV waren onvoldoende leden aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen betreffende de statuten en het huishoudelijk reglement.  Het bestuur van de Volvo Klassieker Vereniging nodigt de leden daarom uit voor het bijwonen van een tweede Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) op zondag 14 september 2014. Ook deze bijeenkomst vindt plaats in Restaurant 'De Hof', Arnhemseweg 3, 3927 EE Renswoude. Het hoofdonderwerp van de bijeenkomst is de besluitvorming van de gewijzigde statuten (en huishoudelijk reglement) van de vereniging. Aanvang is om 11.00 uur. Er is waarschijnlijk sprake van een korte bijeenkomst. Na afloop vindt in ieder geval een lunchbuffet plaats.

Er worden geen nieuwe versies gepubliceerd van de statuten en huishoudelijkreglement. Het verslag volstaat omdat er sprake is van marginale wijzigingen.

De stukken (o.a. volmacht) zijn te vinden onder "Documentatie / Volvo Klassieker Vereniging / Algemene ledenvergadering / BALV 2014. De conceptstatuten en huishoudelijk reglement staan zoals bekend ook in het VKM nr 39 pag. 70 en verder.

Tot 14 september! 
Bestuur VKV