Steun gevraagd voor gang naar de rechter.

Natuurlijk kent onze club vele auto's die ouder zijn dan 40 jaar, maar net als binnen de redactie zijn er toch ook een hoop auto's onder de leden van 25 jaar tot 40 jaar die wél worden geraakt door de beslissing van de eerste kamer om de  vrijstelling naar 40 jaar te veranderen goed te keuren. Daarom plaatsen we het volgende bericht van de Stichting Autobelangen:

Op 18 december 2014 ging ook de Eerste kamer akkoord met Belastingplan 2014, waardoor de vrijstellingsleeftijd definitief naar 40 jaar gaat. Wat ons betreft heeft de Eerste Kamer haar controlerende taak niet goed uitgevoerd, men had nooit akkoord mogen gaan met deze maatregel.

Naar de rechter!
Politiek mag onze rol dan uitgespeeld zijn, juridisch niet! Stichting Autobelangen is voornemens de Staat voor de rechter te dagen en heeft daarvoor uw steun nodig.

De gehele maatregel berust op foutieve informatie. Grote groepen mensen zijn hierdoor zwaar gedupeerd. U kreeg toch een brief dat u voortaan geen wegenbelasting meer zou hoeven betalen? Laten we dat nou eens aan de rechter voorleggen!

Wij verzoeken iedereen een toezegging van minimaal € 50 te doen, zodat wij bij voldoende donateurs de rechtszaak kunnen laten starten door onze advocaat prof. mr. Barkhuysen. Met onderstaand formulier kunt u ons machtigen om eenmalig een bedrag bij u af te schrijven.

Alleen indien er op 20 januari 2014 voldoende donateurs zijn starten wij de zaak en wordt de donatie bij u afgeschreven. U betaalt dus alleen indien er voldoende donateurs zijn om de rechtszaak te kunnen voeren.

Via onze website kunt u zich inschrijven voor het voeren van de rechtszaak. Wij hopen dat wij de kans krijgen deze maatregel aan de rechter voor te leggen!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer