Belangrijke Algemene Leden Vergadering 16 maart, komt allen!

De vernieuwing van de vereniging is van groot belang voor de toekomst. Vandaar dat dit goed is voorbereid; er wordt hiervoor een aparte ALV gehouden, die dan formeel  Buitengewone Algemene Leden Vergadering wordt genoemd.

In grote lijnen komt het er op neer dat de huidige structuur, grotendeels nog daterend uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, wordt gemoderniseerd. 

Wij hebben goed om ons heen gekeken, ook naar en bij andere -jongere- clubs en wij willen ook met de tijd meegaan, zeker om jongere leden te kunnen binden. Wij zullen ICT steeds meer leidend moeten maken, onder meer door een website met koppeling naar andere onderdelen. Natuurlijk blijven wij daarbij de kernwaarden van onze vereniging wel voorop stellen: VKM, de onderdelenshop, de regio’s en registers inclusief alle activiteiten.  

De vereniging krijgt met dit voorstel bovendien een directere vorm van democratie. 

Wat er leeft wordt direct vertaald naar het bestuur. De regio’s en registers krijgen een plaats in het bestuur, samen met  ICT-VKM  en niet te vergeten ………de jonge leden, zij zijn zó belangrijk voor de toekomst.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geopend om per email te stemmen over ALV onderwerpen. De verwachting is dat daardoor de ALV beslissingen een breder draagvlak zullen krijgen. Immers op een email enquete van de voorzitter reageerden vorig jaar meer dan 1700 leden van de 4000 en op een ALV zijn er vaak nog geen 50 ter plekke aanwezig.

Om deze  heel belangrijke vernieuwing door te kunnen laten gaan, moeten we nog in ieder geval één keer - volgens de oude methode – bijeenkomen, waarbij wel voldoende leden aanwezig moeten zijn.

Dus help deze vernieuwing door te voeren en kom op zaterdag 16 maart a.s. om 13 uur (12 uur met lunch) naar het Postiljon Motel te Nulde aan de A28 afslag Strand Nulde/Putten (Amersfoort –Zwolle)  en stem mee en ….. neem andere leden en/of een machtiging van hen mee!


Aanvulling: de nieuwe statuten etc.