Gebruik van klassieke voertuigen

traffic-jam

De FEHAC maakt zich in een artikel in hun blad FEHACtiviteiten zorgen over het oneigenlijk gebruik van klassieke voertuigen in Nederland en het daarmee veroorzaken van het aanscherpen van de belastingregels voor klassiekers door de overheid.

Daarmee bedoelt ze het dagelijks gebruik van belastingvrije voertuigen, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Het aandeel van voertuigen ouder dan 25 jaar is tussen 2000 en 2010 gestegen van 165.000 naar 410.000 stuks. (motorfietsen zijn daarin van 33.000 naar 133.000 gegaan in dezelfde periode) Het totaal aan voertuigen steeg in die periode van 7,5 miljoen naar 9,5 miljoen, in 2000 was 2,2%  25 jaar of ouder, in 2010 4,4%. Natuurlijk zijn tussen 1975 en 1985 veel voertuigen verkocht en als daar een paar procent van " overleeft" zijn dat veel voertuigen. Verder zijn de voertuigen duurzamer geworden, maar er worden de laatste 10 jaar ook meer klassiekers geïmporteerd.

 

De FEHAC (en FIVA) vinden dat niet ieder voertuig van 25 jaar of ouder als  klassieker kan worden gezien: volgens hen zijn in originele staat houden en niet bestemd zijn voor dagelijks gebruik zijn ook vereisten om van een klassiek voertuig te kunnen spreken.

In de politiek heerst al de mening dat de klassiekers teveel worden gebruikt om belastingvoordeel te krijgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat op grote schaal oneigenlijk gebruik  wordt gemaakt van een regeling die bestaat om klassieke voertuigen te behouden voor het nageslacht. FEHAC en FIVA zullen willen meewerken aan goede en weloverwogen  regels, zodat oneigenlijk gebruik goed wordt gedefinieerd en wordt tegengegaan en zo de echte klassiekerliefhebbers in staat worden gesteld om de klassieke voertuigen te blijven onderhouden en gebruiken.

Als VKV hopen we dat er niet bijvoorbeeld door het CBS wordt vastgesteld dat een onevenredig groot deel van de klassiekers dagelijks wordt gebruikt.........(de Mercedes 190 is bijvoorbeeld het laatste jaar de meest ingevoerde klassieker).....dat zou de tegenstanders van de huidige regeling in de kaart kunnen spelen.