Taxatie

Krijg je schade, al dan niet door jouw eigen schuld, dan loop je het risico dat de verzekeringsmaatschappij je afscheept met een aalmoes. Stel je auto brandt af, dan is het onmogelijk vast te stellen wat de waarde was net voor de brand. Met een oud ijzer prijs van 14 cent per kilo kun je niks anders kopen. Daarom is het belangrijk om over een goedgekeurd taxatierapport te beschikken. Daarmee kun je aantonen wat je auto waard was voordat de schade ontstond. Stel je auto brandt af, dan krijg je het bedrag uitgekeerd dat op je taxatie vermeld staat. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is een taxatierapport drie jaar geldig. Een taxatie kun je uit laten voeren door een erkende (externe) taxateur met een prijskaartje in de orde van grootte van honderd euro. Een goed alternatief is om de taxatie uit te laten voeren door één van de leden van de Technische Commissie van de VKV. Namen en adressen staan vermeld achter in het VKM.

taxatie advertentie


Leden van de Technische Commissie verzorgen voor de verenigingsleden taxaties ten behoeve van de verzekering. Deze taxaties zijn niet alleen van belang voor de casco-verzekering maar ook om sterker te staan bij claims als gevolg van schade, veroorzaakt door derden aan uw geliefde klassieker. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij hebben deze rapporten een geldigheid van 2 of 3 jaar.

Het taxatierapport voldoet aan de eisen van de FEHAC, de landelijke koepelorganisatie van oldtimerverenigingen, en wordt geaccepteerd door alle verzekeringsmaatschappijen die oldtimers verzekeren.

Jaarlijks worden de uitgangswaarden van onze klassiekers door de TC bijgesteld, onder meer aan de hand van marktontwikkelingen, die als referenties worden gehanteerd bij de taxatiewaarden.

Het taxatierapport wordt in principe opgemaakt op het huisadres van het TC-lid. Het rapport wordt voor akkoord getekend door een tweede TC-lid en daarna elektronisch verzonden naar het betreffende verenigingslid. Alle taxatierapporten worden elektronisch opgeslagen in de database van de vereniging. Verzekeringsmaatschappijen kunnen de voorzitter van de TC verzoeken om inzage in het betreffende dossier.

De kosten van de opmaak van een taxatierapport bedragen € 20,-. Indien het rapport moet worden uitgeprint en per post opgestuurd, wordt een extra bedrag van € 4,- in rekening gebracht. Daarnaast krijgt elk lid voor de taxatie van maximaal één auto per jaar een tegoedbon voor het VKO  van 20 euro. Deze tegoedbon krijgt u van het TC-lid. De bon is drie jaar geldig.