Vacatures2

Op dit moment staat de volgende vacature open:

Vacature Penningmeester m/v Algemeen Bestuur

Onze zeer gewaardeerde penningmeester Hans Liefrink heeft aangegeven per juni 2017 te willen stoppen met zijn functie. Belangrijkste redenen vormen de drukke zakelijke en privé ontwikkelingen. Een fusie met twee andere accountantskantoren en thuis een druk jong gezin vragen veel tijd en het vrijwillige penningmeesterschap verdient ook tijd. Kortom, Hans stopt.

De financiële zaken van de vereniging zijn prima voor elkaar, om deze situatie te continueren zoekt het bestuur een collega met ervaring die wil werken in een team dat doelgericht en pragmatisch tewerk gaat, gezellig maar zakelijk, beleidsmatig maar praktisch. Vooral de samenwerking in het Dagelijks Bestuur met secretaris en voorzitter is cruciaal.

Het bestuur kenmerkt zich door daadkracht en actiegerichtheid waarbij gevoelige onderwerpen niet worden gemeden. Voorop staat steeds het belang van de leden. Wij willen graag een financiële man of vrouw die samen met ons de vereniging het volgende decennium in kan loodsen. Het bestuur vergadert acht keer per jaar waarvan vier keer als algemeen bestuur en vier keer als dagelijks bestuur, of zoveel vaker als nodig. Voor inhoudelijke informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voor organisatorische informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en ledenadministratie. De financiën betreffen niet alleen die van de vereniging, maar ook die van de Volvo Klassieker Onderdelenshop B.V.

Het feit dat de vereniging veelzijdig is, weerspiegelt zich in de taken van de penningmeester. De penningmeester kan zich hierbij laten bijstaan door een of meerdere stafmedewerkers, die onder zijn verantwoordelijkheid deeltaken kunnen uitvoeren. Ook uitbesteden van bepaalde taken behoort tot de mogelijkheden.

Naast algemeen bestuurlijke taken is de penningmeester specifiek verantwoordelijk voor:

 • inrichten en onderhouden van een boekhouding afgestemd op de activiteiten van de vereniging
 • inrichten en onderhouden van een boekhouding die is afgestemd op de activiteiten van de Onderdelenshop (inkoop, voorraad, orderverwerking, verkoop, debiteuren en balieverkeer)
 • verrichten van betalingen van declaraties en facturen aan de vereniging
 • factureren van geleverde diensten en innen van vorderingen van de vereniging
 • beheer liquide middelen en onderhouden van contacten met bank(en) voor vereniging en Onderdelenshop
 • inrichten en onderhouden van een adequaat betalingssysteem voor alle geledingen van de vereniging en de Onderdelenshop
 • opstellen en onderhouden van een autorisatieregeling
 • aansturen van de penningmeesters van regio's en registers en de financieel verantwoordelijke personen van landelijke activiteiten, zoals beurs, kampeerweekend, reizen, e.d.
 • aansturen van de administrateur van de Onderdelenshop
 • inrichten en optimaliseren van financiële processen binnen vereniging en Onderdelenshop
 • bewaken van financieel en fiscaal zuivere verhoudingen tussen vereniging en Onderdelenshop
 • volgen van fiscale wetgeving voor zover relevant voor vereniging en Onderdelenshop en nakomen van fiscale verplichtingen met name BTW en vennootschapsbelasting
 • opstellen van jaarrekeningdossier ter onderbouwing van de jaarrekening en ten behoeve van de controle door de Kas Controle Commissie (KCC)
 • opstellen van de jaarrekening van de vereniging en de Onderdelenshop
 • opstellen van de jaarrekening van de Onderdelenshop ter deponering bij de Kamer van Koophandel
 • opstellen van de begroting van de vereniging met behulp van input van de budgethouders
 • beoordelen van investeringsaanvragen en andere grote aanschaffingen
 • informeren van de budgethouders over het verloop van hun budgetten
 • presenteren van financiële onderwerpen, waaronder de jaarrekening en begroting, op de jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • inrichten en onderhouden van de webbased ledenadministratie
 • up-to-date houden van de gegevens in de ledenadministratie
 • incasseren en innen van de contributies, entreegelden en donaties

(de ledenadministratie wordt bijgehouden door de ledenadministrateur, die onder verantwoordelijkheid van de penningmeester zelfstandig een aantal taken uitvoert, onder meer bestaande uit contacten met leden en aspirant-leden, inschrijven van leden en het verwerken van mutaties, het verwerken van contributieontvangsten, het verwerken en afhandelen van incasso storneringen)

 • aanleveren van gegevens uit de ledenadministratie
 • de penningmeester is budgethouder voor de boekhouding, de ledenadministratie en de financiële baten en lasten

Kwalificaties:

Algemene kennis van boekhouden, boekhoudsoftware, principes van jaarrekeningen, BTW en vennootschapsbelasting.

Kennis van Excel.

Goede communicatieve eigenschappen.

De huidige penningmeester is beschikbaar voor het begeleiden en inwerken van de nieuwe penningmeester. De procedure voorziet in de mogelijkheid van een meeloopperiode waarin de kandidaat-penningmeester kennis kan maken met de zittende bestuursleden en de uit te voeren taken.

Heeft u belangstelling voor deze interessante functie, neem dan contact op met voorzitter Louis Spaninks.