Voorwaarden Lidmaatschap en betalingsinformatie

Wie kunnen lid worden?
De Vereniging staat open voor iedereen die geïnteresseerd is van een Volvo Klassieker. Dat wil zeggen, een Volvo personenauto of een daarvan afgeleide bestelauto, ouder dan 25 jaar.

Direct online lid worden.
U kunt direct online lid worden door het inschrijfformulier in het 'aspirant leden menu' hiernaast aan te klikken en in te vullen. Na aanmelding ontvangt u van ons direct per email een bevestiging van uw inschrijving. In deze email staan ook uw lidmaatschapsgegevens. Met deze gegevens kunt u meteen als lid inloggen op onze website. Wij vragen u om uw persoonlijk profiel aan te vullen op de website en ook uw autogegevens in te vullen. U kunt zich dan tevens online aanmelden voor één of meerdere nieuwsbrieven van de regio's of registers van uw voorkeur. 
Uw lidmaatschapskaart en een informatiepakket krijgt u later per post thuis gestuurd.
Indien u gebruik wilt maken van niet automatisch betalen kunt u na u online aanmelding een e-mail sturen of een brief sturen naar de ledenadministratie met vermelding van u lidnummer met de mededeling dat u geen gebruik wilt maken van automatisch betalen. De contributie wordt dan verhoogd met € 5,-- in verband met administratie kosten.

Automatisch betalen
Bij automatisch betalen zorgt de vereniging voor het maken van een betalingsopdracht. Dat gebeurt vanuit de ledenadministratie en is daarom werk- en kostenbesparend.
De vereniging is alleen bevoegd om betalingsopdrachten ten laste van rekening in te sturen als u ons daarvoor een machtiging heeft gegeven. Natuurlijk blijft u toch eigen baas over uw eigen rekening. U kunt te allen tijde de machtiging intrekken. Een dergelijke mededeling moet u dan richten aan onze ledenadministratie (per e-mail via de knop 'contact' onder aan de pagina (Footer) of per post: ledenadministratie Volvo Klassieker Vereniging, Larikshof 44, 3355 RD Papendrecht). Als u de machtiging niet heeft ingetrokken, maar u bent het toch niet eens met een betaling, dan heeft u het recht om binnen 30 dagen uw bank opdracht te geven tot terugstorting van het bedrag op uw rekening. Een berichtje aan uw bank volstaat. 
Bij nieuwe leden wordt het inschrijfgeld en de eerste contributie enige tijd na aanmelding afgeschreven. De jaarlijkse contributie wordt namelijk afgeschreven rond de jaarwisseling.
U kunt het lidmaatschap op ieder moment beëindigen, dit dient u per brief of e-mail kenbaar maken aan de ledenadministratie, die uw afmelding bevestigt. 
Wel blijft de contributie en eventueel het entreegeld voor het lopende jaar verschuldigd, er vindt geen restitutie plaats.

Kosten lidmaatschap
Betaal uw contributie (en/of inschrijfgeld) bij voorkeur automatisch. Dat brengt minder kosten met zich mee en meer gemak voor u zelf en voor de ledenadministratie.
U betaalt dan € 44,- in plaats van € 49,-.
Als u na 30 juni lid wordt, betaalt u € 22,- bij gebruik van automatische incasso, anders is dit € 27,-.
Jongeren tot 35 jaar kunnen zich aanmelden als jongerenlid. Het lidmaatschap is dan € 30,-- Echter ontvangt u dan niet het Volvo Klassieker Magazine. Deze kunt u wel downloaden als PDF bestand op de website.
Vanaf de leeftijd van 35 jaar wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar lidmaatschap en ontvangt u het Volvo Klassieker Magazine.
In verband met de portokosten naar het buitenland is voor leden binnen Europa (uitgezonderd België) de kosten van het lidmaatschap met papieren VKM € 60,-; Voor leden buiten Europa is dit € 104,-. Indien gewenst kunt u het verenigingsblad ook digitaal te ontvangen, dan blijven de kosten van het lidmaatschap € 44,- per jaar.
Naast de contributie betaalt u eenmalig inschrijfgeld van € 25,-


Het Volvo Klassieker Magazine
Na ontvangst van de betaling, met uitzondering van het Jongerenlidmaatschap, ontvangt u het Volvo Klassieker Magazine per eerstvolgende nummer.

Klik hier om lid te worden.