Ben Kooiman

In memoriam2020 12 20 Kooiman Ben

Ben Kooiman

Erelid van de Volvo Klassiekervereniging

is overleden op 18 december 2020. Hij is 84 jaar geworden.

Een groot aantal jaren was Ben een beeldbepalende beheerder van de Volvo Klassieker Onderdelenshop. Welhaast op militaire leest geschoeid heeft hij de basis gelegd voor de wijze waarop het onderdelen magazijn thans is ingericht.

De kennis welke hij bij zijn vorige werkgever had opgedaan kwam hem hierbij goed van pas. Onderdelennummers en locatienummers, hij had er een fotografisch geheugen voor.

Als er weer een aanpassing van het automatiseringssysteem werd aangekondigd dan was dat voor Ben steevast een reden om zijn afscheid als magazijn beheerder aan te kondigen. Hij wilde ons niet in de steek laten, steeds bleef hij. Ben wilde graag onder de mensen zijn.

Net als vele andere bleekneusjes uit Rotterdam is Ben na de oorlogsjaren gedurende een langere periode in Zweden bij een pleeggezin ondergebracht om er aan te sterken. In deze tijd heeft hij Zweeds geleerd.

Ben beheerste de Zweedse taal tot in de perfectie. Dit gebruikte hij bij de talloze contacten die hij namens de vereniging onderhield met de diverse onderdelen leveranciers in Zweden.

Bij Ben was je als klant nog echt koning.

In 2011 vond Ben het mooi genoeg en hebben we definitief afscheid genomen.

Voor alle maatschappelijke functies welke hij uitvoerde heeft hij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

We zullen Ben blijven herinneren als een bijzonder mens, streng maar rechtvaardig.

Allen die Ben dierbaar waren wensen wij veel sterkte in de komende periode om dit grote verlies een plaats te geven.


Elshout, 19 december 2020.

Het bestuur van de Volvo Klassieker Vereniging en 

De medewerkers van de Volvo Klassieker Onderdelenshop.