Verandering van de regels na einde schorsing

Uit de nieuwsbrief van de FEHAC:

Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en verplichte APK (indien van toepassing) tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen.
Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder uw kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete.
Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch (kosteloos) af.

Onze leden rapporteerden in het verleden regelmatig problemen ontstaan door de 100% bestandscontrole bij einde-schorsing, import en uit-bedrijfsvoorraad.
Als je op dat moment niet aan alle voertuigverplichtingen hebt voldaan, dan ontvang je per kerende post de boete in de bus. Soms is het effectief onmogelijk om aan je verplichtingen te voldoen, soms wordt je onevenredig zwaar gestraft voor een bureaucratische onvolkomenheid en bovendien is er een rechtsongelijkheid omdat je met een ‘gewoon’ verlopen APK 2 maanden ongekeurd langs de weg mag staan voordat de bon valt.

Voor wat betreft de APK is FEHAC in overleg met de RDW een goede oplossing overeen gekomen: klik button "lees meer".

1e verandering: Bij ‘einde schorsing’, import en ‘einde-bedrijfsvoorraad’ komt er een ’60 dagen parameter’ in het systeem. D.w.z. effectief een 60-dagen wachttijd voordat het voertuig in de registercontrole komt. Gelijk aan een ‘gewoon’ verlopen APK.

Verzekeringsplicht
Achter de schermen wordt gewerkt aan een oplossing met betrekking tot de verzekeringsplicht, deze regeling laat nog even op zich wachten.

2e verandering: Vooraf een schorsing verlengen met behoud van schorsingsdatum
Het is nu zowel online als op het postkantoor mogelijk om 6 weken ‘vooraf’ een schorsing te verlengen, zonder tijd in te leveren. Dus, met behoud van de schorsingsdatum.
Het is nu dus mogelijk om direct je schorsing te verlengen als je de herinneringsbrief ontvangt – 6 weken van te voren.

Administratief wordt deze aanpassing door de RDW verwerkt.

Belangrijk

1. Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan.

2. Als u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.

3. Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten. De RDW geeft aan de Belastingdienst door dat het kenteken is geschorst. De motorrijtuigenbelasting stopt dan automatisch.

4. U mag met een geschorst voertuig voor de APK naar een APK-keuringsstation rijden. U moet dan de afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij u hebben en het voertuig moet WA verzekerd zijn. U mag alleen rond de afspraaktijd rijden van uw woonadres naar het adres waar u de APK laat doen. APK-keuring

Zorg dat u bij het APK-station bij afkeuring een officieel afkeuringsbewijs hebt. Hiermee kunt u schriftelijk aantonen dat u uw voertuig op die dag hebt laten keuren.

Schorst u een voertuig, binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing, dan betaalt u het 'hoog tarief' (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Het hoge tarief geldt niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.