Nieuwsbrief Vrijstelling Oldtimers 16 -11-2013

Hierbij integraal de nieuwsbrief van het "Team Vrijstelling Oldtimer" die met lobbyen etc probeert om de wet, die de belasting-vrijstelling van oldtimers wil veranderen, tegen te houden en/of te veranderen in een dragelijker alternatief....

Debatten afgelopen week
Wij waren op 11 en 12 november in de Tweede Kamer aanwezig om de debatten over het belastingplan 2014 te volgen. Van beide dagen is een videocompilatie gemaakt: debat 12 november, debat 13 november. Hoewel er veel gesproken werd over de oldtimers en met name Pieter Omtzigt (CDA) het keer op keer opnam voor de oldtimers, blijkt er zich geen Kamermeerderheid af te tekenen voor reparatie. Met name de vijf partijen van het herfstakkoord blijken niet te bewegen. Niet zo zeer omdat ze het met ons oneens zouden zijn, maar omdat er voldoende dekking (lees geld) benodigd is om de maatregel te repareren. Zelfs niet om de maatregel een jaar uit te stellen, zodat er nader onderzoek gedaan kan worden zodat er tot een betere regeling gekomen kan worden.

Steun voor uitstel
Er mag zich dan op dit moment geen meerderheid aftekenen in de Tweede Kamer: de drie grootste oppositiepartijen (CDA, PVV en SP) zijn wel voor uitstel. Norbert Klein (50Plus) is ook voorstander en heeft daartoe een amendement (voorstel tot wetswijziging) ingediend. Naar onze inschatting zal dit amendement op 19 november weggestemd worden, zoals ook alle andere moties en amendementen inzake de oldtimers.

FEHAC
Wij krijgen met ons voorstel zelfs steun van de FEHAC, die eerder dit jaar nog het 40 jaar compromis sloot met de bewindsman. De FEHAC schrijft op haar website: “Het voorstel om de invoering van het akkoord uit te stellen, biedt een uitgelezen kans om in ieders belang de weeffouten uit het akkoord te halen.” Door onze acties zijn de oldtimers uitgebreid aan de orde geweest in de Tweede Kamer EN hebben we nu bijval van de FEHAC. Wij danken langs deze weg de FEHAC voor hun steun en hun niet aflatende inzet om de oldtimerbezitters te sparen. Over deze steun hebben wij gisteren een persbericht verstuurd.

Uw actie is nodig
Gezien de grote waarschijnlijkheid dat de Tweede Kamer de amendementen en moties afkeurt, willen wij samen met u de kans grijpen om de Kamerleden nogmaals uit te leggen waarom deze maatregel zo onrechtvaardig is en vooral hoe hard u getroffen wordt. Daarom verzoeken wij iedereen om een email te sturen naar alle Kamerleden van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en D66. Vertel uw persoonlijke verhaal en vooral hoe zwaar u getroffen wordt door deze maatregel. maar houd het wel netjes en respectvol! Om het u gemakkelijk te maken hebben wij op onze website een pagina gemaakt met daarin de e-mailadressen van al deze Kamerleden: www.vrijstellingoldtimer.nl/139. U kunt daar alle e-mailadressen selecteren en door middel van kopiëren/plakken naar uw e-mailprogramma transporteren. Als laatste staat ook ons adres erbij, zodat wij de mails ook krijgen. Wij hebben expres geen opzet voor een e-mail gemaakt, zodat de Kamerleden allemaal verschillende, zeer persoonlijk getinte e-mailtjes krijgen.

Hoe verder?
Mocht op 19 november het belastingplan door de Tweede Kamer aangenomen worden en er geen reparatie komen voor de oldtimers, dan zullen wij onze actie verplaatsten naar de Eerste Kamer. Immers, zij gaan over de kwaliteit van wetgeving en juist daar schort het aan met deze maatregel. Het is dus ook na 19 november geen gelopen race. Daarbij is onze advocaat prof.mr. Barkhuysen in opperste staat van paraatheid, maar daarover later meer.

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

VANDAAG OP 18 november ingekomen bericht van het Team:

Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief zijn er inmiddels honderden e-mails verstuurd naar Kamerleden. Wij hebben heel veel bijzondere brieven langs zien komen! Namens iedereen dank hiervoor!

Morgen, dinsdag 19 november wordt aan het einde van de middag gestemd over het Belastingplan 2014 en de amendementen. U heeft dus nog een laatste kans om een e-mail te sturen, heeft u dat nog niet gedaan, dan hopen wij dat u dit alsnog wilt doen!