Wijzigingen motorrijtuigenbelasting voor oldtimers

De definitive regeling zoals die staat in het "informatieblad motorrijtuigenbelasting voor oldtimers" van de Rijksoverheid.:

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar.

De overgangsregeling

Voertuigen die onder de overgangsregeling vallen komen in aanmerking voor een kwarttarief.Het kwarttarief geldt voor een heel kalenderjaar met een maximum van € 120. Voorwaarde is wel dat er in de maanden januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. De houder van het voertuig kan jaarlijks in het vierde kwartaal doorgeven aan de Belastingdienst of hij het komend kalenderjaar kiest voor de overgangsregeling. De aanvraag en de betaling moeten gedaan zijn vóór 1 januari.

De overgangsregeling treedt al op 1 januari 2014 in werking. Om in 2014 gebruik te kunnen maken van deze regeling ontvangt de houder van het voertuig daarom begin 2014 een brief en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken.In de maanden januari en februari 2014 kan er gewoon gebruik van de weg worden gemaakt.

Als de overgangsregeling wordt toegepast voor een voertuig en er toch mee wordt gereden of als het voertuig toch wordt geparkeerd op de openbare weg in januari, februari en december is de houder van het voertuig alsnog de normale MRB verschuldigd voor het gehele kalenderjaar plus een forse verzuimboete.

Personen- en bestelauto’s op diesel of LPG van 26 jaar en ouder maar die nog geen 40 jaar oud zijn komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling.

Voor de complete tekst van het belastingplan: KLIK HIER

 

UPDATE 19 september: nou ja, defintief? De Raad van State schijnt geen spaan heel te laten van het "plan". Lees hier: KLIK