Kamer schiet oldtimerhobbyist te hulp

Bericht  de Volkskrant vandaag, 20 november:

"De Tweede Kamer schiet mensen te hulp die een oldtimer als hobby hebben en er maar weinig in rijden. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting moet voor die groep overeind blijven, stelde een ruime meerderheid van de Kamer dinsdag.

SP-Kamerlid Farshad Bashir had daar een motie over ingediend. Het kabinet is van plan om oldtimers per 1 januari 2014 aan te slaan voor motorrijtuigenbelasting, maar moet nu van de Kamer gaan nadenken over manieren waarop het dagelijks gebruik wordt ontmoedigd."

Wat is er nu gebeurd: twee volksvertegenwoordigers hebben moties ingediend die door de Tweede Kamer zijn aangenomen, Dhr. Bashir (SP) en Dhr. van Vliet (PVV)

De motie van Bashir luidt als volgt :

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord het schrappen van de mrb-vrijstelling voor oldtimers per 2014 is opgenomen; constaterende dat de meeste oldtimerbezitters hun auto hobbymatig gebruiken en gemiddeld minder dan een paar duizend kilometer per jaar afleggen;overwegende dat door het vervallen van de mrb-vrijstelling deze hobbyisten onredelijk hard worden getroffen;van mening dat een oldtimer niet misbruikt mag worden om dagelijks vrij van mrb rond te rijden, gezien de hogere milieubelasting van deze automobielen;verzoekt de regering om, de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013 een aantal voorstellen te doen, waardoor dagelijks gebruik van de oldtimer wordt ontmoedigd, maar de mrb-vrijstelling voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken, in stand kan worden gehouden,en gaat over tot de orde van de dag. Bashir

Motie: AANGENOMEN

Nog niets concreets dus, maar daarmee wordt in elk geval vastgelegd dat de regering in het voorjaar van 2013 hiertoe een aantal voorstellen moet doen.

De motie van van Vliet luidt als volgt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering heeft aangekondigd vanaf 2014 alle oldtimers die nu nog zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting volledig te gaan belasten; overwegende dat zulks betekent dat ontelbare bezitters van oude auto's en motorfietsen gedwongen worden hun culturele erfgoed op te geven door gedwongen verkoop; verzoekt de regering, in overleg met de Kamer een oplossing te zoeken die bezitters van oldtimers in enige vorm in staat stelt hun voertuig niet te hoeven opgeven en deze oplossing op te nemen in het Belastingplan 2014, en gaat over tot de orde van de dag.  Van Vliet

Motie: AANGENOMEN

Deze benadering is vergelijkbaar, maar kiest net een andere insteek en gaat alleen in op het beschermen van het culturele erfgoed, niet op het belasten van dagelijks gebruik. Van Vliet vraagt het op te nemen in het Belastingplan 2014 en daardoor heeft de oplossing waar hij op doelt een wat langere planningshorizon, namelijk tot prinsjesdag op dinsdag 17 september.

Dank aan Lars Rengersen's blog !!