SportRegister en 123GT Register

Vorige week verscheen het volgende bericht in een draadje op het forum:

Allen,

afgelopen dinsdag is door het bestuur ingestemd met de verzoeken om twee nieuwe afdelingen in te richten: het 123 GT register en het Sport register.  Zoals eerder gemeld wordt dit meegenomen in het vernieuwingstraject wat we als vereniging in gaan richting 2013.

De doelstellingen van dit traject worden in het eerstvolgende blad kort uitgelegd. We verwachten in VKM 30 uitgebreid verslag te kunnen doen.

Louis Spaninks (red.: voorzitter VKV)

sportregister1Op het deel van het Sportregister verscheen o.a het volgende artikel:

Per 18 september 2012 is een nieuw sportief register binnen de VKV actief.  Het Sportregister! Eigenlijk is het een opsplitsing van het 123GT & Sportregister. Dit register gaat nu als 123 GT Register en verzelfstandigde VKV Sportregister verder.

Het Sportregister wordt dus een zelfstandige afdeling binnen de VKV, met eigen leden en eigen bestuur.

Het register is dus opgericht voor de Volvo rijders die op verschillende manieren invulling geven aan het sportieve karakter van het merk. Vaak gebeurt dit door deel te nemen aan rally's of de interesse daarin.

 

In 2011 hebben wij in drie edities van VKM stil gestaan bij de Tulpenrallye, waarin o.a. de 123 GT van Cees de Jong schitterde. Wij hebben hierop zeer veel positieve reacties ontvangen. Uiteindelijk werd de link tussen de 123 GT en de rallyesport ook zo gelegd binnen de naam van ons register en binnen de VKV. Een register binnen of buiten de VKV ?

De afweging die gemaakt werd bij oprichting was, maken wij onze eigen vereniging buiten de VKV (vergelijk het P1800ES register en de Katterugclub) of ontwikkelen wij het register binnen de VKV.

Het register zou dan een organisatorische eenheid binnen de vereniging worden. Net zoals de regio's heeft het zich uiteindelijk dan wel te richten naar het beleid van vereniging. In dat geval is het register eigenlijk niets anders dan een 'kleine vereniging' van gelijkgestemden binnen een grotere vereniging.

Ofwel een clubje binnen de club, zoals je dat zoveel ziet. Met het bestuur van VKV heeft overleg plaats gevonden, de pro's en contra's hebben wij afgewogen en wij zijn van mening dat wij het toch binnen de VKV moeten doen, ondanks dat vele rallyerijders nog niet zo bekend zijn met de VKV.

Met name op dat gebied ligt een taak voor ons weggelegd om de sportieve dames en heren ook een thuis te bieden binnen de VKV.

Voor het hele artikel: KLIK HIER