Sterke daling import "klassiekers".

85Mercedes300D_1Volgens de redactie een positief bericht, omdat het op grote schaal gebruiken van klassiekers als dagelijks vervoer de uitzonderingspositie van de echte klassiekers telkens weer bedreigt... :

De FEHAC komt met de constatering dat hoewel het nieuwe fiscale beleid met betrekking tot de Motorrijtuigenbelasting voor klassiekers pas op 1 januari 2012 is ingegaan, nu al is vast te stellen dat - grotendeels als gevolg van dat nieuwe overheidsbeleid - de import van klassieke auto's over de eerste 5 maanden van 2012 scherp gedaald is.

Het onafhankelijke Global Automotive Consultancy bv heeft op basis van de gegevens van RDC en VWE becijferd dat de importdaling over de eerste 3 maanden van 2012 voor diesels al 27,4% bedraagt, vanaf april heeft die trend zich zelfs nog versneld. Over de eerste 5 maanden van 2012 is de geëxtrapoleerde importdaling in 2012 t.o.v. 2011 voor alle klassiekers samen 31,1%, voor diesels is de daling het grootst met 37,9%. De daling bij benzine auto's bedraagt 27,0%.

 

Op 1 januari 2012 is de Motie Van Vliet in gegaan. Daarmee is geregeld dat de leeftijd waarbij klassiekers worden vrijgesteld van Motorrijtuigenbelasting stapsgewijs wordt opgetrokken van 25 naar 30 jaar. Bovendien is daarbij vastgelegd dat klassiekers met een bouwjaar na 1986 de brandstoftoeslag voor Diesel of LPG wél moeten voldoen.

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de Motie Van Vliet nu al het verwachte effect heeft gehad; de import en het bezit van een jonge klassieker voor een niet-liefhebber, en het dagelijks inzetten daarvan als ware het een modern voertuig, zijn veel minder aantrekkelijk geworden. Mede ook omdat die niet-liefhebber zich wél geconfronteerd zal zien met de typische klassieker 'uitdagingen'  zoals frequent onderhoud en soms een zoektocht naar onderdelen. De FEHAC ziet dit als een gewenste ontwikkeling.

En veel enthousiasten van klassieke auto dus ook!

Bron: www.oldtimernieuws.nl