Het 123GT & Sportregister.

Hierbij een ontvangen persbericht van Louis Spaninks, voorzitter VKV en het 123GT en Sportregister:

"De VKV is na constructief  overleg tot overeenstemming gekomen met het 123 GT & Sport register om vanaf begin september 2012 terug te keren binnen de vereniging. De uitvoering hiervan zal  mede in het licht plaats vinden van de beoogde vernieuwing van de structuur van VKV. "

Het ligt thans in de bedoeling om het 123GT register te laten bestaan als een "modelregister" terwijl het Sportregister binnen de VKV zal functioneren als zelfstandig "dynamisch sportief actie-register",  open voor alle VKV leden met sportieve aspiraties ongeacht welk type Volvo zij rijden, als deze maar ouder is dan 25 jaar. Vanuit dit register krijgt de VKV mogelijk ook een samenwerking met een nieuwe zusterorganisatie die sportieve evenenementen zou kunnen organiseren voor jonge en oude Volvo's met wellicht ook lijntjes naar Volvoclubs in het buitenland.

Wordt zonder twijfel vervolgd!