Vrijstelling belasting oldtimer vanaf 30 jaar door Tweede Kamer

Page_from_1984_MS-PV533_245265_E

De kamer is eruit, de oldtimerregeling blijft bestaan. De grens gaat - met een overgangsregeling - naar 30 jaar. Voor auto's die eind dit jaar nog geen 25 jaar zijn, geldt wel de belastingvrijstelling, maar blijft wel de diesel- of LPG toeslag gelden.

Zie hieronder de meer volledige tekst. Voor de leesbaarheid zijn enkele passages weggelaten.

De (…) bevriezing per 1 januari 2012 van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt ongedaan gemaakt. In plaats van de in het Belastingplan 2009 voorziene volledige uitsluiting van motorrijtuigen die op de vaste datum van 1 januari 2012 minder dan 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen, blijft de vrijstelling verbonden aan een algemene leeftijdsgrens. De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of ouder moet zijn wordt daarbij vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Voor nieuwe gevallen - dat wil zeggen motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn – (…) zullen personenauto’s en bestelauto’s van particulieren die rijden op diesel en LPG en de komende jaren voor het eerst in aanmerking komen voor de oldtimervrijstelling nog wel de diesel en LPG toeslag in de MRB betalen maar niet het basisbedrag. Tevens zullen ze vrijgesteld zijn van de provinciale opcenten.

 

 

Voor voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag. Daarnaast wordt een overgangsregeling getroffen voor voertuigen die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken en bij handhaving van de 25-jaarsgrens al eerder in aanmerking zouden zijn gekomen voor de vrijstelling. Voertuigen die in 1987 voor het eerst in gebruik zijn genomen komen na 26 jaar in aanmerking voor de vrijstelling. Voor voertuigen uit 1988 ligt de grens bij 27 jaar, voor voertuigen uit 1989 bij 28 jaar en voor voertuigen uit 1990 bij 29 jaar. Voor voertuigen die voor het eerst in gebruik zijn genomen na 1990 is de algemene grens van 30 jaar van toepassing.