FEHAC enquete

FehacFEHAC is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van eigenaren en houders van klassieke voertuigen, ook onze VKV is erbij aangesloten.

De FEHAC streeft er o.a. naar om het vakmanschap binnen de automotive branche voor met name klassieke voertuigen te behouden. Het gaat er bijvoorbeeld om aankomende vaklieden inzicht te verschaffen in oude ambachten, zoals smeden of toepassen van nieuwe technieken als laser-snijden bij het vervaardigen van niet meer verkrijgbare onderdelen. Om een goed beeld te krijgen heeft de FEHAC al enquêtes gehouden onder de onafhankelijke autobedrijven, die zijn aangesloten bij de BOVAG en de restauratie- en bekledingsbedrijven, die zijn aangesloten bij de FOCWA. In samenwerking met de FIVA  heeft de FEHAC nu ook een enquête samengesteld die inzicht kan geven in de problemen die eigenaren zelf tegenkomen bij de reparatie en/of restauratie van hun klassieke voertuig.

Als eigenaar van een klassiek voertuig kunt u op www.fehac.eu. de enquête invullen tot uiterlijk 1 oktober a.s. Iedereen die de enquête heeft ingevuld, krijgt de uitslag toegestuurd.