Rijbewijs BE straks minder vaak nodig

Velen zullen het herkennen: met de caravan of autoambulance (om weer een nieuwe oldtimer aanwinst op te halen) op pad betekent tegenwoordig als snel dat rijbewijs BE verplicht is. Maar op uiterlijk 19 januari 2013 worden er nieuwe regels van kracht en worden de voorwaarden voor een rijbewijs B met een aanhanger flink aangepast. Dit is een van de gevolgen van de invoering van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn.

Zover nu bekend komen de nieuwe regels er als volgt uit te zien:

het totale toegestane gewicht van de aanhanger is niet meer 750 kg, of
het totale toegestane gewicht van de aanhanger is meer dan 750 kg, maar het toegestane maximum gewicht van de totale combinatie is minder dan 4250 kg.

Voor een totale combinatie die meer dan 3500 kg weegt (de verruiming van de huidige regels) worden aanvullende eisen gesteld aan de bestuurder. Deze moet een aanvullend examen afleggen. Slaagt de bestuurder voor dit examen, dan krijgt deze hiervoor een speciale code op het rijbewijs.

Dit betekent dat de trekkende auto niet langer altijd leeg zwaarder hoeft te zijn dan de aanhanger + het laadvermogen. Nu is het nog zo dat met een B-rijbewijs alleen een aanhanger getrokken mag worden die lichter is dan het ledig gewicht van de auto en de totale toegestane combinatie minder dan 3500 kg weegt. Die eerste beperking vervalt straks, de tweede blijft overeind.

Het rijbewijs BE blijft overigens gewoon bestaan. Met een BE mag een aanhanger tot 3500 kg worden getrokken. Het totale gewicht van de auto en aanhanger is dan maximaal 7000 kg. Bij B is dat beperkt tot 3500 kg of met speciale aantekening tot 4250 kg.

bron: Oldtimernieuws