FEHAC lijst met goede oldtimerverzekeringen uitgebreid

crashcar

De FEHAC heeft aan de lijst van goede oldtimerverzekeringen een nieuwe verzekeraar kunnen toevoegen. Begin vorig jaar deed de FEHAC onderzoek naar de kwaliteit van de in Nederland aangeboden autoverzekeringen voor klassiekers. De FEHAC heeft acht eisen opgesteld waaraan een goede oldtimerverzekering moet voeldoen. Een oldtimerverzekering, die aan alle eisen voldoet, krijgt het predicaat ‘FEHAC goedgekeurde oldtimerverzekering’.

Die acht eisen zijn:
• geen leeftijdsdiscriminatie: zowel ouderen als jonge bestuurders verzekeren
• geen koppelverkoop met de dagelijkse auto
• erkenning door verzekeraars van FEHAC erkende clubtaxaties
• geen dekkingsbeperkingen voor toer- en regelmatigheidsritten
• atijd-terug-garantie na een ongeval van het voertuig
• goede schaderegeling van casco schade
• vrije keuze waar het voertuig hersteld wordt
• terugkrijgen van het wrak na uitkering van een totalloss schade

Eén van de specialisten in oldtimerverzekeringen, Kuiper in Heerenveen, heeft de polisvoorwaarden van haar oldtimerverzekering nu aangepast en verbeterd en voldoet daarmee nu aan alle acht de eisen die de FEHAC aan een goede oldtimerverzekering stelt. Daarmee behoort nu ook Kuiper tot de eredivisie van de beste oldtimerverzekeraars. Eerder waren dat al: De Europeesche, Polisdirect, Herasto/van Eijk en TVM/OVHV.

Volgens de FEHAC heeft haar onderzoek geleid tot verbetering van de polis van een individuele aanbieder en dat de markt zo inspeelt op de wensen van hun klanten, de grote groep van oldtimereigenaren in ons land.